Nieruchomości zabytkowe - prawo pierwokupu ma gmina

Nieruchomości zabytkowe stały się na przestrzeni ostatnich kilku lat cenionym dobrem inwestycyjnym. Nabywcy budowli zabytkowych muszą mieć świadomość, że ich prawo do eksploatowania takiej...

27.12.2009

Kto zapłaci za mediację?

Polacy w większości nie znają mediacji i nie są skłonni z niej korzystać, nawet za niewielką odpłatnością. Nie ulega wątpliwości, że zasilenie środkami publicznymi niemrawego rynku usług mediacyjnych...

22.12.2009

WK INDEX: Wyraźna poprawa nastrojów w kancelariach

Niemal wszyscy prawnicy z największych kancelarii (96 proc.) uważają, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. 59 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12...

18.12.2009

Niejasne zadania prawników w walce z praniem pieniędzy

Znowelizowana w czerwcu br. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na szereg instytucji różnorodne obowiązki w tym zakresie. Także na prawników, którzy mają...

17.12.2009

Prezes KRS: sądom grozi niebezpieczna dwuwładza

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o sądach powszechnych przewiduje utworzenie w każdym z nich stanowiska dyrektora, do którego obowiązków należeć będzie...

14.12.2009

WK INDEX: kancelarie powoli wychodzą z kryzysu

Ankieterzy Ipsos kończą badania koniunktury na rynku usług prawniczych, realizowane na zlecenie Wolters Kluwer Polska. Ze wstępnych informacji wynika, że kancelarie w kryzysie radzą sobie coraz...

11.12.2009

Europa ma problem z więźniami

W większości państw Unii Europejskiej rośnie liczba skazanych przebywających w zakładach karnych. Większość z tych państw ma też z tym coraz większy problem, coraz głośniej mówi się w nich o...

11.12.2009

Prof. Jacek Hołówka: jak nie skazywać niewinnych?

Prokuratura trafnie identyfikuje winnego w 80 proc. przypadków, a odsetek skazanych niewinnie jest stały i wynosi 1 proc. wynika z amerykańskich badań. Przy tych założeniach, jeśli sąd skazuje 40...

06.12.2009

Deloitte: Ryzyko zamknięcia roku finansowego

Zbliża się zamknięcie roku finansowego. Dla prawników, specjalistów od podatków, oraz dla audytorów to najbardziej gorący okres w roku. Tymczasem z danych firmy Deloitte wynika, że w ponad 70...

04.12.2009

Po nakaz zapłaty do notariusza

Projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego opracowany wspólnie przez samorządy notariuszy i radców prawnych - zmierza do przyznania notariuszom kompetencji do wydawania nakazów zapłaty w...

03.12.2009

Potrzebne są przepisy o budowie elektrowni atomowych

Ustawa Prawo atomowe obowiązuje dopiero od 7 lat. Mimo to rząd, ogłaszając harmonogram działań na rzecz energetyki jądrowej, zapowiedział przygotowanie projektów aktów prawnych z tej dziedziny....

30.11.2009