Ubezpieczenia grupowe urzędników sprzeczne z prawem?

Dotychczasowe grupowe umowy ubezpieczeń na życie pracowników samorządowych mogą naruszać ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie przez...

10.06.2010

Koncesja prawie jak partnerstwo publiczno - prywatne

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca jednoznacznie wskazał, w ustawie o gospodarce komunalnej, że możliwe jest powierzanie wykonywania...

09.06.2010

Nowe obowiązki fundacji

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące rejestrowania operacji finansowych. Konieczność spełniania tych...

05.06.2010

Odwrócona hipoteka nowością na rynku finansowym

Odwrócona hipoteka (reverse mortgage) jest to nowa oferta banków dla osób starszych posiadających prawo własności do nieruchomości. Bank lub inna instytucja finansowa będzie wypłacać właścicielowi...

03.06.2010

VAT w eksporcie wciąż wywołuje problemy

Polska wraz z przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej przejęła cały jej dorobek prawny. System opodatkowania eksportu towarów przyjęty w UE wprowadził mechanizmy znane i akceptowane w wielu...

01.06.2010

Szef KRS krytycznie o propozycjach zmian w sądownictwie

Naszym obowiązkiem jest wyrażanie i popieranie słusznych postulatów środowiska. Formy zgłaszania postulatów mogą być różne, byleby mieściły się w granicach prawa i obowiązującej sędziów etyki oraz...

01.06.2010

To dopiero pierwszy etap reformy prokuratury

Zmiana ustrojowej pozycji prokuratury, przeprowadzona ustawą z 9 października 2009 o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, była przygotowywana i została zrealizowana pod hasłem...

28.05.2010

Prawo podatkowe trzeba napisać od nowa?

Do kasy państwa trafia coraz mniej pieniędzy z PIT, CIT i VAT. Wpływy z podatku CIT w 2009 r. spadły o 11 proc., z PIT o 7,7 proc., z VAT o 2,5 proc. Były wiceminister finansów prof. Witold...

27.05.2010

Wieloletnie planowanie samorządów raczej w teorii

Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej. Z założenia ma to być...

26.05.2010

Rośnie znaczenie sądów administracyjnych

Liczba wniosków o podjęcie uchwał NSA jest częściowo wyrazem wzrostu znaczenia orzecznictwa sądowego w systemie prawnym, ale też zwiększenia ilości sporów z administracją. Przedłużenie terminu...

25.05.2010

W sądzie apelacyjnym przetargi ogłasza dyrektor

Kto pełni funkcję kierownika zamawiającego z punktu widzenia prawa zamówień publicznychw sądzie powszechnym? Organem sądu rejonowego jest prezes sądu oraz kierownik finansowy, jeśli został powołany....

24.05.2010

Powiększenie kapitału to nie koszt

Wydatki poniesione w związku z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych - stwierdził w...

21.05.2010

Ustawa uzdrowiskowa degraduje uzdrowiska

Ustawa uzdrowiskowa skutecznie blokuje rozwój sieci teleinformatycznych i skazuje 44 miejscowości uzdrowiskowe na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie....

19.05.2010