Ustawa dyskryminuje ludzi po 50-tce

Od początku ubiegłego roku obowiązuje przepis, na podstawie którego przebywający w szpitalu pracownik w wieku powyżej 50 lat otrzymuje 80 proc. wynagrodzenia tylko przez 14 dni (później 70 proc.),...

08.01.2010

Minister sprawiedliwości: art. 212 kk jest w porządku

Minister sprawiedliwości nie widzi podstawy do występowania z projektem nowelizacji przepisów Kodeksu karnego dotyczących zniesławienia, ponieważ te obecnie obowiązujące nie stanowią zagrożenia dla...

07.01.2010

Transakcje M and A - rola doradcy prawnego

Transakcje fuzji i przejęć to procesy bardzo złożone - zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i nabywanej spółki - wymagające uwzględnienia zagadnień z różnych dziedzin. Zanim nastąpi inwestycja,...

06.01.2010

Blokowanie stron hazardowych to cenzura?

Wprowadzenie proponowanych zasad kontroli dostępu do treści i usług w internecie jest niebezpieczne dla gwarantowanych konstytucyjnie wolności słowa i wolności działalności gospodarczej. Mają wręcz...

31.12.2009

Kto może zarządzić administracyjną sekcję zwłok

Zasadą jest, że sekcję zwłok można przeprowadzić zawsze, poza przypadkami, w których dana osoba wyraziła sprzeciw. Obligatoryjne zarządzenie przeprowadzenia administracyjnej sekcji zwłok ma miejsce w...

31.12.2009

KIG: mniejsze bariery administracyjne

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i...

30.12.2009

Doradcy o przestępczości gospodarczej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw gospodarczych wynika z raportu PricewaterhouseCoopers Badanie przestępczości gospodarczej, Polska 2009....

29.12.2009

Nieruchomości zabytkowe - prawo pierwokupu ma gmina

Nieruchomości zabytkowe stały się na przestrzeni ostatnich kilku lat cenionym dobrem inwestycyjnym. Nabywcy budowli zabytkowych muszą mieć świadomość, że ich prawo do eksploatowania takiej...

27.12.2009

Kto zapłaci za mediację?

Polacy w większości nie znają mediacji i nie są skłonni z niej korzystać, nawet za niewielką odpłatnością. Nie ulega wątpliwości, że zasilenie środkami publicznymi niemrawego rynku usług mediacyjnych...

22.12.2009

WK INDEX: Wyraźna poprawa nastrojów w kancelariach

Niemal wszyscy prawnicy z największych kancelarii (96 proc.) uważają, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. 59 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12...

18.12.2009