Sąd wyrzucił wykonawcę z budowy autostrady

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że GDDKiA miała prawo zmusić konsorcjum Alpine Bau do opuszczenia placu budowy odcinka autostrady A1 od Świerklan do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Jedynym...

06.05.2010

Wyrok ETS wiąże krajowe sądy

Wykładnia przepisu prawa unijnego, dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości, wiąże wszystkie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyrok wydany przez ETS w sprawie T-Mobile Netherlands wykracza...

05.05.2010

Oddzielenie prokuratury to jeszcze nie wszystko

Zmiana ustrojowej pozycji prokuratury, przeprowadzona ustawą z 9 października 2009 r. była przygotowywana i została zrealizowana pod hasłem rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra...

02.05.2010

Specustawa drogowa i odszkodowania dla wywłaszczonych

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych miała usprawnić inwestycje drogowe. Jej przepisy miały uprościć i przyspieszyć...

29.04.2010

Wzór ujawniony przestaje być nowy i oryginalny

Zdecydowana większość decyzji unijnego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego dotyczących unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego opiera się na przesłankach braku nowości lub...

28.04.2010

Rekomendacja "T". Prawnicy komentują decyzję KNF

Szeroko komentowana Rekomendacja T wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego zmierza zgodnie z założeniami regulatora do zminimalizowania ryzyka kredytowego banków ponoszonego w toku kredytowania...

27.04.2010

Od funduszy "private equity" nie da się uciec

Fundusze private są dokładnie prześwietlane przez polski nadzór finansowy. Prawnicy twierdzą jednak, że od funduszy "private equity" nie da się uciec. Są one bowiem zainteresowane nie tylko polskimi...

26.04.2010

Nie ma szans na rzecznika praw kobiet

W Sejmie od wielu miesięcy czeka na rozpatrzenie projekt ustawy o ustanowieniu Rzecznika Praw Kobiet. Wydaje się, że w obecnej sytuacji utworzenie, jedynie w drodze ustawowej, nowego Rzecznika Praw...

26.04.2010

Renty planistycznej nie można zaskarżyć do RIO

Zarówno renta planistyczna, jak i opata adiacencka nie mogą być zaliczone do kategorii podatków i opłat lokalnych. Są to tzw. niepodatkowe należności budżetowe, a konkretnie dopłaty, do których nie...

21.04.2010

Prawnicy muszą "wychować" internet

Gdyby porównać wiek internetu w Polsce do wieku człowieka, to internet miałby około 16 lat. Zdobył już pewne doświadczenia oraz wiedzę na temat otaczającego świata. Ale cały czas nie jest jeszcze...

20.04.2010

Roboty dodatkowe to problem wykonawcy i inwestora

W toku realizacji inwestycji budowlanych dość często zachodzi potrzeba zmiany projektów i materiałów, zlecenia robót dodatkowych, przedłużenia terminu zakończenia prac i w efekcie powstaje...

16.04.2010

Prawo chroni portal i niektóre jego treści

Aktualnie obowiązujące przepisy nie zawierają definicji portalu internetowego. Problemem jest więc także prawna kwalifikacja portali internetowych w świetle prawa autorskiego oraz zasady ochrony...

15.04.2010

Prawo odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych do lamusa

Niekonstytucyjny przepis, przyznający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości, przestanie obowiązywać po publikacji w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości,...

14.04.2010

Najemca może ulepszyć i rozliczyć

W trakcie trwania umowy najmu najemca, za zgodą wynajmującego, może ulepszyć najętą rzecz. Dokonane przez najemcę nakłady stają się częścią składową nieruchomości. Jednak najemca iu wynajmujący maja...

13.04.2010