Podatek od pakietów medycznych nie taki oczywisty

Kwestia opodatkowania tzw. dobrowolnych świadczeń medycznych dla pracowników od kilku lat stała się przedmiotem bardzo poważnych kontrowersji. Niedawna uchwała NSA dotycząca tego zagadnienia wbrew...

06.09.2010

Demokracja i prawo utrudniają ochronę przyrody

Park narodowy to najlepszy sposób ochrony przyrody.Tymczasem Białowieski Park Narodowy zajmuje obecnie powierzchnię zaledwie jednej szóstej polskiej części puszczy. Ostatni raz jego granice udało się...

04.09.2010

Powodzianie nie mają dużych szans na odszkodowania

Osoby, które złożyły pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie za straty wywołane powodzią muszą udowodnić przed sądem fakt wystąpienia szkody, jej wysokość, bezprawność działania,...

03.09.2010

Wciąż ułomne prawo do obrony w Polsce

Wejście w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka było jednym z głównych czynników zmian w polskiej procedurze karnej (pojawienie się...

01.09.2010

Trudno będzie ściągnąć podejrzanego z RPA

Polska prokuratura skierowała do Republiki Południowej Afryki wniosek o ekstradycję finansisty Janusza Lazarowicza, podejrzanego o podżeganie do zabójstwa. - Procedura badania tego wniosku może być...

31.08.2010

Po wyroku TK można odzyskać stare odsetki

Podatnicy, którzy przed laty otrzymali bez oprocentowania zwrot kwot wpłacanych na poczet odsetek za zwłokę od nienależnie zapłaconej zaległości podatkowej, mogą ubiegać się o wyrównanie przez...

30.08.2010

Pryska mit pozwów zbiorowych

Miały być batem na urzędników i nieuczciwe firmy. Dochodzenie roszczeń okazuje się jednak trudne. Wiele pozwów grupowych nigdy do sądu nie trafi. Juz teraz autorzy niektórych z nich wycofują. W...

26.08.2010

Roszczenia jednorodzajowe, czyli jakie?

Jednym ze zjawisk społecznych obserwowanych w ostatnich dziesięcioleciach jest umasowienie zdarzeń prawnych. Na zmiany zachodzące w społeczeństwie nie mogą pozostawać obojętne przepisy prawne. Ustawa...

23.08.2010

“Iustitia” chce dyscyplinować pełnomocników

Pomysł wprowadzenia obowiązkowej obecności pełnomocnika na ogłoszeniu wyroku, zaproponowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w projekcie zmian procedury karnej jest wart uwagi, tym...

21.08.2010

NSA: użyczonych maszyn nie amortyzujemy

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy oddali bez wynagrodzenia swoje środki trwałe kontrahentom,...

17.08.2010

Unijna dotacja wymaga także rozliczenia podatkowego

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej alternatywą dla kredytów inwestycyjnych i pożyczek w bankach są dotacje, subwencje i dopłaty unijne. Wyzwaniem dla jednostek samorządowych oraz...

16.08.2010