Będą zmiany w przepisach o audycie

Bruksela jest za większą konkurencją audytorów. Komisja Europejska ostrzega przed dominacją światowej "wielkiej czwórki" audytu i rozpoczęła konsultacje przed planowymi zmianami regulacji dotyczących...

08.11.2010

Interpretacja podatkowa nie jest za darmo

Jakie są zasady ustalania opłaty za interpretację podatkową i ile kosztuje skarga oraz skarga kasacyjna od takiej interpretacji? Wnioskodawca jest zobowiązany oprócz wyczerpującego przedstawienia...

05.11.2010

Ochrona prywatności w miejscu pracy nabiera treści

Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Tymczasem definicji prywatności czy prawa do prywatności nie ma w jednym akcie prawnym. Brak takich precyzyjnych regulacji, szczególnie...

04.11.2010

Ustawa o biegłych rewidentach wymaga nowelizacji

Po ponad roku obowiązywania nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, nie można odpowiedzieć...

03.11.2010

Używanie i "rzeczywiste używanie" znaku towarowego

Podstawowym zagadnieniem problematyki obowiązku używania znaku towarowego jest pojęcie "rzeczywiste używanie" znaku. Pojęcie to wprowadzone zostało do prawa polskiego, ale przyznawano mu jednak...

29.10.2010

W przetargu publicznym cena to nie wszystko

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybiera jako najkorzystniejszą ofertę tę, która zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu...

25.10.2010

Problemy producentów komputerów w wyniku wyroku ETS

Producenci i importerzy kserokopiarek, czy komputerów wyposażonych w nagrywarki CD lub DVD, mogą mieć problemy z naliczaniem 3 proc. opłaty przekazywanej organizacjom zbiorowego zarządzania prawami...

24.10.2010