Spór o termin przysięgi samorządowców

W poniedziałek 29 listopada został ogłoszony w Monitorze Polskim komunikat o wynikach wyborów szefów gmin. Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że ślubowanie wybranych w pierwszej turze powinno się...

30.11.2010

Wakat w TK źle świadczy o instytucjach państwa

Nieobsadzone miejsce sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym źle świadczy o sprawności państwowych instytucji i zmusza do wyboru nowego sędziego w pośpiechu - oceniają prawnicy z organizacji...

27.11.2010

Uciążliwe przepisy hamują rozwój przedsiębiorstw

Duże firmy wymieniając ryzyka, które ograniczają ich możliwości rozwoju często wskazują ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych dotyczących branż, w których działają. Dla ponad 25 proc. firm...

25.11.2010

Zmiany stawek VAT to za mało do zmiany kontraktu

Zamówienia publiczne wykonywane są w cenach brutto. Planowane od 1 stycznia 2011 roku podwyższenie stawek VAT i nieco inne określenie zakresu zwolnień od tego podatku, będzie oddziaływało na system...

24.11.2010

Już nie tylko krajowe sądy interpretują polskie prawo

Jest kilka sądów: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, ale także Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości UE, z których każdy chce być sądem...

22.11.2010

Unia chce lepszej ochrony danych osobowych

Zwiększenie skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych ma być odpowiedzią Komisji Europejskiej na wyzwania ery nowych technologii i globalizacji. Na poczatku listopada Komisja...

21.11.2010

Co sądy zrobią z likwidacją stanowiska pracy?

Jakie kierunki, jaki obiorą sądy rozpatrujące sprawy pracownicze wywołane niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikami, którzy złożyli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? -...

18.11.2010

Specjalne Strefy Ekonomiczne - wyzwanie dla inwestorów

Kilkanaście nowelizacji ustawy, ponad dwadzieścia nowelizacji przepisów wykonawczych, kilkadziesiąt istotnych orzeczeń sądowych i kilkaset interpretacji organów podatkowych to dorobek, z którym musi...

15.11.2010