Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?

Nie pierwszy raz ustawodawca wprowadza odpowiedzialność karno-administracyjną przewidując stosowanie represji, bez kontroli merytorycznej sądu. Czas zaprotestować przeciwko tego rodzaju obchodzeniu...

12.03.2011

Spółka z o.o. - kapitałowa, ale bez kapitału?

Projekt reformy struktury majątkowej spółki z o.o., przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, przewiduje możliwość wyeliminowania z konstrukcji prawnej takiej spółki kapitału...

11.03.2011

MG szacuje roczną inflację w lutym na 3,7 proc.

Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki szacuje, że inflacja w lutym 2011 r. wyniosła 3,7 proc. licząc rok do roku wobec 3,8 proc. odnotowanych w styczniu. Wzrost cen miesiąc do miesiąca...

10.03.2011

Prof. Wojciech Sadurski: utrzymać prawo łaski

Jestem za utrzymaniem prawa łaski, jako formą wprowadzania ciepłych cnót do wymiaru sprawiedliwości mówi prof. Wojciech Sadurski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Cnót wybaczania i...

10.03.2011

Kobiety też dobrze zarządzają finansami

Dobrymi szefami finansów mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni, różni się natomiast ich styl zarządzania. W opinii środowiska biznesowego nie ma znaczenia, jaką płeć ma osoba odpowiedzialna za...

08.03.2011

Ulgi podatkowe według prawa krajowego i unijnego

Uregulowane w Ordynacji podatkowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą być udzielone podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą tylko wówczas, gdy jest to zgodne z przepisami regulującymi...

07.03.2011

MS także ma swój udział w obniżaniu jakości prawa

Częstą praktyką Ministerstwa Sprawiedliwości jest przedstawianie projektów ustaw przygotowywanych w resorcie jako projekty poselskie. To samo dotyczy istotnych poprawek do ustaw. Zakłada się wręcz,...

05.03.2011

Spór o kary za nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń

Związki zawodowe proponują poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość karania pracodawców nie wypłacających w terminie wynagrodzeń. Zdaniem przedsiębiorców projekt ten nie da...

04.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski