Debata o dopalaczach: wygrana dopiero pierwsza batalia

W walce z dopalaczami wygrana została pierwsza batalia, ale nie możemy uznać, że osiągnęliśmy pełen sukces - uważa p.o. zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Witold Tomaszewski. Podczas...

26.03.2011

Rynek zamówień publicznych w 2010 r. wart 167 mld zł

Urząd Zamówień Publicznych podał, że na podstawie danych przekazanych przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach, wartość rynku zamówień publicznych w 2010 r. można...

25.03.2011

Reguły handlowe pomagają konstruować umowy

Incoterms (International Commercial Terms) to międzynarodowe reguły handlowe. Chociaż Incoterms nie są obowiązkowe a ich stosowania nie można domniemywać, to są one powszechnie stosowane na całym...

23.03.2011

Status pracownika samorządowego wciąż niejasny

Wejście w życie z poczatkiem 2009 roku nowej ustawy o pracownikach samorządowych stworzyło możliwość wyeliminowania licznie zgłaszanych niedoskonałości poprzedniej ustawy z 1990 r. Jednak zdaniem...

23.03.2011

NIK: złóż węgla kamiennego wystarczy do 2035 r.

Przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce, złóż eksploatowanych i wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku - informuje Najwyższa Izba Kontroli. Bezpieczeństwu dostaw zagraża...

22.03.2011

MG: "reaktywacja" przedwojennych spółek utrudniona

Rzekomi nabywcy akcji na okaziciela przedwojennej spółki Giesche nie mieli żadnych podstaw do ubiegania się o zwrot majątku tej firmy - twierdzi Ministerstwo Gospodarki. W specjanym komunikacie...

22.03.2011

Pracodawcy: MF nie dba o przychody budżetowe

17 lipca 2009 r., wbrew postanowieniom Pakietu Działań Antykryzysowych, Ministerstwo Finansów zwolniło z podatku dochodowego gotówkę wypłacaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszu...

21.03.2011

Przedsiębiorcy nie chcą być zmuszani do arbitrażu

Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumentów pracuje nad projektem przepisów, mających na celu zachęcanie przedsiębiorców do uczestniczenia w postępowaniu polubownym. W opinii Pracodawców RP trudno jednak...

18.03.2011

Ustawa lobbingowa konsultowana z naruszeniem prawa?

Już na początku drogi legislacyjnej ustawy o lobbingu, która ma poprawić standardy procesu stanowienia prawa, minister Julia Pitera to prawo naruszyła - twierdzą Pracodawcy RP. Według tej...

17.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski