Czy w kawiarnianych ogródkach można palić?

To pytanie wraz z nadejściem wiosny, zadaje sobie pewnie wiele osób palących. Szczególnie, że kilka miesięcy temu (15 listopada 2010 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed...

01.05.2011

Pracodawcy: za mobbing nie odpowiada tylko pracodawca

Odpowiedzialnością za skutki mobbingu należy obciążyć przede wszystkim sprawcę - uważa organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na przedstawiony partnerom społecznym, podczas...

01.05.2011

Adam Bodnar: sądy potrafią kontrolować wybory

To bardzo dobra wiadomość. Okazało się, że sądy są w stanie wykonywać kontrolę nad wyborami do władz lokalnych. W tej sprawie, w której występują tak mocne dowody wyborczej korupcji, sądowa kontrola...

29.04.2011

Nowa Ustawa Refundacyjna – rewolucja czy ewolucja

Projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Ustawa Refundacyjna) od dnia poddania przez Ministerstwo Zdrowia pod konsultacje...

29.04.2011

Czy sąd uratuje budżet państwa?

Naczelny Sąd Administracyjny czeka wydanie serii orzeczeń dotyczących oceny obowiązku zwrotu akcyzy przedsiębiorstwom energetycznym. Wypracowana linia orzecznicza znacznie wpłynie na stan finansów...

29.04.2011

SN o dochodzeniu wierzytelności spółki cywilnej

Sąd Najwyższy podjął 9 lutego 2011 r. uchwałę w sprawie legitymacji wspólnika spółki cywilnej do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej.

28.04.2011

Donald Tusk: zamykanie granic to pomysł niefortunny

Premier Donald Tusk uważa, że pojawiające się w Unii Europejskiej pomysły zamykania granic, są niefortunne. Przyznał jednocześnie, że trzeba pomóc państwom unijnym, zagrożonym napływem fal...

27.04.2011

UE: Układ z Schengen po raz pierwszy zakwestionowany

Francusko-włoski spór o imigrantów z Tunezj i apele o czasowe przywrócenie kontroli na granicach po raz pierwszy zakwestionowały oparty na filozofii zaufania układ z Schengen. Bułgaria i Rumunia będą...

27.04.2011

Polski gaz kontra polskie przepisy środowiskowe

Uzyskanie pozwolenia środowiskowego na poszukiwanie i produkcję gazu naturalnego może być trudne lub wręcz niemożliwe. A jeżeli takie pozwolenie zostanie wydane, kompetentne władze najprawdopodobniej...

27.04.2011

MF namawia do rozliczenia PIT przez system e-Deklaracje

Ministerstwo Finansów namawia do składania deklaracji podatkowych za 2010 r. przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje. Do piątku złożono w ten sposób 635 tys. 255 dokumentów. Resort zapewnia, że...

24.04.2011

Umowa o pracę z członkiem zarządu sp. z o.o.

Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu z naruszeniem art. 210 § 1 k.s.h. będzie skutkować, na podstawie art. 58 k.c., bezwzględną nieważnością tak zawartej umowy. W takim wypadku, fakt...

22.04.2011

Czy oskarżony zawsze musi mieć obrońcę?

Przewiduje się możliwość obciążenia oskarżonego kosztami wyznaczenia obrońcy z urzędu w zależności od wyniku procesu. Projekt kolejnej nowelizacji kodeksu postępowania karnego opracowany przez...

21.04.2011

Pracownik powinien zgłosić gotowość do pracy

Wydanie przez sąd prawomocnego wyroku przywracającego zwolnionego pracownika do pracy nie powoduje automatycznej restytucji stosunku pracy. Pracodawca będzie mógł odmówić ponownego zatrudnienia...

20.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski