NRA zapewnia w swoim oświadczeniu, ze osoby trudniące się takim procederem nie są adwokatami, a ich czyny w sposób rażący naruszają fundamentalne zasady etyczne. Udzielanie pomocy prawnej oraz  współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich jest podstawowym obowiązkiem Adwokatury, wynikającym z jej misji społecznej –wyjaśnia adw. Krzysztof Boszko sekretarz NRA.

Już w poniedziałek samorząd adwokacki rozpoczął akcję udzielania bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich poszkodowanych w katastrofie i ich rodzin. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu (32) 25 98 250, bądź e-mailowo: dziekan@adwokatura.katowice.pl W Częstochowie do pomocy poszkodowanym zostali wyznaczeni adwokaci: Wojciech Mądrzycki, Andrzej Migalski i Witold Pospiech. Osoby mieszkające poza Śląskiem otrzymają informację o pomocy prawnej w swoim regionie również w ORA w Katowicach. Akcja powyższa jest realizowana pro bono i nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością lub podpisywaniem umów.  NRA z oburzeniem odnosi się do działań opisanych w informacjach prasowych. Są one skutkiem niekontrolowanego otwarcia rynku pomocy prawnej dla osób nie zrzeszonych w samorządzie adwokackim lub radcowskim. Adwokatowi – zgodnie z Kodeksem Etyki - nie wolno narzucać nikomu swoich usług ani zdobywać klientów w niegodny sposób. Osoby oferujące tego typu pomoc „prawną” to w większości akwizytorzy tzw. firm odszkodowawczych (zatrudniających często nawet osoby bez wykształcenia prawniczego). Nie bacząc na dopiero co doświadczoną traumę, mamią adresatów swoich ofert mirażem milionowych odszkodowań i w ten sposób doprowadzają do zawarcia umów zobowiązujących do zapłaty ewidentnie wygórowanych prowizji od uzyskanego odszkodowania.

NRA przypomina, że każda osoba, która chce się upewnić czy jej „prawnik” jest adwokatem, może to sprawdzić w oficjalnym rejestrze Adwokatury na stronie www.rejestradwokatów.pl

NRA zwraca też uwagę na konieczność ochrony danych osobowych poszkodowanych w wypadku kolejowym oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i spokoju, w tym także bezpieczeństwa prawnego, które gwarantować winno państwo.