Wiceszef MSWiA Adam Rapacki podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych tłumaczył, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom partnerów ze strony organizacji kolekcjonerskich i strzeleckich. "Z drugiej strony chodzi o przyjęcie takich przepisów, które nie spowodują wzrostu zagrożenia obrotu bronią na rynku polskim" - zaznaczył.

Projekt noweli ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - przygotowało MSWiA. Dokument zawiera przepisy dostosowujące prawo polskie do dyrektyw Parlamentu Europejskiego z maja 2008 r.

W projekcie zaproponowano przepis umożliwiający, zgodnie z prawem europejskim, nabywanie broni lub amunicji przez internet oraz określono warunki nabywania broni w ten sposób.

Zgodnie z projektem cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego UE, zamieszkujący w Polsce może posiadać broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją, na podstawie Europejskiej karty broni palnej pod warunkiem, że jej posiadanie nie jest zabronione w Polsce.

W projekcie zmieniono i rozszerzono definicję obrotu amunicją, wprowadzając do niej pośrednictwo polegające na negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów.

Z obowiązku uzyskania koncesji na obrót bronią wyłączono broń pozbawioną cech użytkowych. Z koncesjonowania wyłączono również obrót działami (haubice, armaty, moździerze, haubicoarmaty), czołgami, wojennymi jednostkami pływającymi oraz statkami powietrznymi pozbawionymi cech bojowych.

Do projektu włączono przepis, na podstawie którego zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie. Chodzi tu szczególnie o przeróbki dotyczące broni palnej gazowej, przeznaczonej do miotania na odległość substancji obezwładniających.

Wskazano, że replika broni palnej jest urządzeniem, którego budowa (ze względu na zasady działania, kształt i wymiary elementów oraz materiały) odwzorowuje konkretny model broni palnej.

W projekcie wprowadzono nowe zapisy dotyczące wydawania Europejskiej karty broni palnej. Zgodnie z propozycją, będzie to dokument imienny, potwierdzający uprawnienie do posiadania broni palnej, wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, który umożliwia legalne posiadanie i używanie broni w innym państwie członkowskim.

W Europejskiej karcie mają być uwzględnione m.in. tożsamość osoby posiadającej pozwolenie na broń (imię, nazwisko, data urodzenia, adres stałego pobytu), dane identyfikacyjne broni palnej, data ważności karty oraz cel lub warunki pozwolenia.(PAP)