KBW 29 listopada chce zapytać ekspertów i wyborców, w tym osoby z niepełnosprawnościami, o najbardziej czytelny wzór karty do głosowania. Chce też rozmawiać o możliwości dostosowania ich do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Szef KBW powiedziała w piątek, że wydłużony zostanie czas, kiedy można zgłaszać się do udziału w konsultacjach społecznych. Jak wynika z komunikatu PKW, będzie można to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu KBW: 22 695 26 65 w dniach 7-8 listopada w godzinach 12-15; na numer 22 695 26 41 w dodatkowym terminie 9-10 listopada w godzinach 9-15. Tokaj dodała, że w pierwszym terminie: 24-25 października do udziału w konsultacjach zgłosiło się ponad 20 osób.

Zastrzeżenia dotyczące zbyt krótkich terminów zgłaszania się do udziału w konsultacjach zgłosiła Fundacja im. Stefana Batorego.

Czytaj: Fundacja Batorego za zmianą kart wyborczych, ale widzi problemy>>

Szef KBW powiedziała, że przedstawiciele tej fundacji zostali zaproszeni na spotkanie, aby wcześniej omówić założenia i oczekiwania dotyczące konsultacji społecznych.

Tokaj podkreśliła, że konsultacje społeczne będą miały formę otwartego spotkania z udziałem mediów, parlamentarzystów zajmujących się problematyką wyborczą, osób zajmujących się zmianami w Kodeksie wyborczym, specjalistów z dziedziny współpracy z osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy konsultacji otrzymają kilka wzorów kart m.in. płachty w różnych formatach, czyli karty z wypisanymi na jednej stronie listami kandydatów wszystkich komitetów wyborczych, oraz broszury. Do płacht i broszur przygotowane będą także nakładki brajlowskie.

"Osoby, które będą brały udział w konsultacjach, będą mogły sprawdzić, jak im się głosuje na kartach tzw. płachtach, jak im się głosuje za pomocą książeczki" – dodała szef KBW. Uczestnicy konsultacji mogą przedstawiać własne propozycje – mówiła Tokaj.

Przedstawiony zostanie też wynik testu przeprowadzonego w kilku szkołach ponadgimnazjalnych, który ma sprawdzić, czy instrukcja głosowania, która znajduje się na karcie do głosowania, jest zrozumiała dla wyborców – powiedziała szef KBW.

Konsultacje społeczne są odpowiedzią na postulaty organizacji pozarządowych, w tym Fundacji im. Stefana Batorego – mówiła w czwartek PAP Tokaj.

Dyskusja o kształcie kart wyborczych ożyła po wyborach samorządowych w 2014 r. Wówczas krytykowano użytą w tych wyborach kartę wyborczą w formie książeczki, która - zdaniem niektórych ekspertów m.in. Fundacji im. Stefana Batorego - przyczyniła się do większej liczby głosów nieważnych. Fundacja uważa, że słuszne są postulaty, by dotychczasową w wyborach samorządowych broszurę zastąpiła np. karta większego formatu, czyli tzw. płachta.

Szef KBW podkreśla, że nie widzi przeszkód, by propozycję wyłonioną w ramach konsultacji, wdrożyć. Oceniła jednak, że raczej nie ma szans, by ewentualna nowa karta do głosowania obowiązywała już podczas najbliższych wyborów samorządowych w 2018 r.

KBW do udziału w konsultacjach zaprasza osoby pełnoletnie, które były uprawnione do udziału w wyborach powszechnych przeprowadzonych w 2015 r.; w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w piątek w komunikacie, że w konsultacjach wezmą udział m.in. przedstawiciele parlamentu oraz instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie. W przypadku, gdy takie wykonanie karty powodowałoby znaczne trudności w posługiwaniu się nią, PKW może zdecydować, że karta będzie miała formę broszury. Wówczas na pierwszej kartce musi znaleźć się informacja o sposobie głosowania, a na drugiej - spis treści karty. (PAP)