Przedstawiając w czwartek w Sejmie informację o "trójpaku" Tomczykiewicz zaznaczył, że przewiduje, iż przyjęcie "trójpaku" przez rząd nastąpi do końca I kw. br. Niezwłocznie potem projekty zostaną przekazane do Sejmu - oświadczył.

Tomczykiewicz podkreślał, że rozwiązania "trójpaku" są niezwykle ważną kwestią dla sektora energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego i przyszłego funkcjonowania sektora i rynku energii. "Celem jest zbudowanie spójnych ram prawnych z uwzględnieniem standardów europejskich" - podkreślił. Tomczykiewicz zaznaczył też, że ostateczny kształt projektów nie jest jeszcze przesądzony, nie ustalono jeszcze np. tzw. współczynników korekcyjnych, czyli wysokości wsparcia dla poszczególnych rodzajów OZE.

Występując w imieniu autorów wniosku o informację poseł PO Andrzej Czerwiński podkreślał, że polski parlament może mieć satysfakcję z tego, że przyjął już bardzo ważne z punktu zagadnień energii i energetyki ustawy. Chodzi m.in. o rozwiązanie kontraktów długoterminowych na dostawy energii, wprowadzenie obliga giełdowego dla energii elektrycznej, co ustabilizowało ceny prądu nawet na 2014 r. - tłumaczył. "Oczekujemy postawienia kropki nad +i+ i spięcia działań zapisanych w polityce energetycznej kraju do 2030 r. ustawami". Jak podkreślał, powszechne jest oczekiwanie, że ustawy "trójpaku", kończące pewien etap prac nad rynkiem energii zostaną przyjęte w tym roku.

Odpowiadając na pytania posłów wiceminister Tomczykiewicz stwierdził, że nie zgadza się z zarzutami opozycji, która podnosiła, że prace nad projektami trwają już ponad rok, czyli bardzo długo.

"Obywatel będzie miał wybór dostawcy energii, a zatem i tańszą energię" - mówił Tomczykiewicz, odpowiadając na pytania o korzyści, jakie z nowych ustaw odniosą obywatele. Podkreślał, że wszystkie rozwiązania "trójpaku" wzmacniają pozycję konsumenta względem dostawców energii. "To, że prace trwają tak długo oznacza, że producentom wiele zapisów korzystnych dla konsumentów się nie podoba" - stwierdził też Tomczykiewicz, odnosząc się do pytań o to, dlaczego prace nad projektami trwają już ponad rok.