- Ustawa nakłada na komisję obowiązek zweryfikowania zgłoszonych kandydatur z warunkami, jakie one muszą spełniać i porządkiem ustawowym - powiedział PAP przewodniczący senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji Robert Mamątow (PiS). To właśnie do tej komisji przekazane zostały złożone kandydatury. Posiedzenie wyznaczono na 6 czerwca o godz. 9.
 
Zgodnie z nowymi przepisami o SN ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.
 
Termin na zgłaszanie kandydatur minął 24 maja. Jak wówczas informowała Kancelaria Senatu w wyznaczonym terminie dotarło do niej 19 zgłoszeń. Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca 2018 r.
 
Zgodnie z dalszą procedurą marszałek tej Izby kieruje zgłoszenia kandydatów na ławników SN wraz z dołączonymi dokumentami do senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Po zbadaniu zgłoszeń, komisja wskazuje marszałkowi kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne oraz przedstawia Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych.
 
 
Jak mówił Mamątow dlatego w związku z wyborem ławników komisja musi odbyć więcej niż jedno posiedzenie. 
- Słyszałem głosy niektórych członków komisji, że będą chcieli się z niektórymi kandydatami spotkać. Być może będą nawet trzy posiedzenia, to wszystko powinno rozstrzygnąć się w środę - powiedział.(ms/PAP)