Przepisy tej dyrektywy służą zapewnieniu, by banki na skraju niewypłacalności mogły zostać poddane restrukturyzacji bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania.

Jak poinformowała w czwartek KE termin transpozycji tych przepisów do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2014 roku. (PAP)


  Dorota Wojtczak
Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej>>>