Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju dotyczącego problematyki języka prawnego i prawniczego. Jak wyjaśnił PAP prezes Lingua Iuris, Adam Niewiadomski, język prawny to język aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń i innych źródeł prawa). Z kolei język prawniczy to język, w którym się pisze i mówi o prawie m.in. język orzeczeń sądowych lub doktryny prawa.
Konkurs, który jest adresowany do studentów polskich uczelni, ma za zadanie spopularyzować wiedzę o zawodowym języku prawników. "Popularyzacją wiedzy o języku prawnym i prawniczym zajmujemy się od pięciu lat. Przez ten okres zauważyliśmy, jak bardzo wiedza o poprawnym użyciu języka prawnego jest potrzebna i jak wiele problemów ona obejmuje. Język prawny jest językiem, który powinien być zrozumiały dla każdego obywatela. Dążenie do jego zrozumiałości oddziałuje także na sferę legislacji, czyli tworzenia prawa. Chcemy, aby nasze projekty, takie jak konkurs +Język u wagi+, inspirowały i zachęcały do dyskusji nad współczesnym problemami języka prawa" - powiedział Niewiadomski.
Termin złożenia pracy, która nie powinna być dłuższa niż 15 znormalizowanych stron (1800 znaków na stronie), mija 4 kwietnia 2011 r. "Komisja konkursowa oczekuje ciekawych prac młodych adeptów nauki, traktujących o szeroko rozumianym języku prawa. Ocenie podlega zarówno zawartość merytoryczna, jak i naukowy charakter pracy" - wyjaśnił szef studenckiego koła. Na zwycięzcę czekają nagrody: zestaw książek oraz publikacja zwycięskiej pracy w materiałach pokonferencyjnych.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Język współczesnego prawa" połączonej z V Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym 8 kwietnia 2011 r. w Audytorium dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji o konkursie na stronie www.iuris.uw.edu.pl (PAP)