We wtorek MSZ poinformowało, że lista kandydatów została notyfikowana na podstawie art. 22 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPCz.

Ci kandydaci to: Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, prof. UKSW Elżbieta Karska oraz ekspert Rady Europy Agnieszka Szklanna. Polska została w ubiegłym roku  poproszona o przedstawienie kandydatur w związku z upływem 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w październku ubiegłego roku ogłosiło nabór na to stanowisko. Krytyce poddane zostały zasady prowadzenia tego naboru. Np. przyjęte przez polski rząd  w tej sprawie regulacje prawne nie zobowiązywały Ministerstwa Spraw Zagranicznych do podania do publicznej wiadomości nazwisk osób ubiegających się o to stanowisko. Apelowała o to Fundacja Helsińska, podobnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ówczesny RPO Adam Bodnar argumentował, że kandydatów na sędziego wyłaniał zespół złożony wyłącznie z osób wskazanych przez władzę wykonawczą, który obradował na zamkniętych posiedzeniach. RPO wskazywał też na brak publicznego wysłuchania kandydatów.

Więcej: 
HFPC apeluje do kandydatek i kandydatów na sędziego ETPC - ujawnijcie się>>
Prawnicy apelują o zachowanie standardów przy wyborze sędziego ETPC>>

Jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które prowadziło tę procedurę stwierdziło, że przepisy, według których jest ona prowadzona, nie pozwalają na podawanie do publicznej wiadomości nazwisk osób, które zgłosiły swoje kandydatury. Gdy jednak kandydatury po pierwszym naborze zostały przekazane do Strasburga, odrzucono je i zwrócono się do polskiego rządu o ponowne przeprowadzenie procedury. 

Więcej: Polscy kandydaci na sędziów ETPC do odrzucenia? Rekomenduje to Komisja Zgromadzenia Parlamentarnego RE>>

Druga procedura, ci sami kandydaci

Ta druga procedura była prowadzona przez zespół pod przewodnictwem wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Informował on, że w drugiej połowie października br. wyznaczone były przesłuchania kandydatów na sędziego ETPCz. Po protestach organizacji pozarządowych była ona częściowo jawna, to znaczy dopuszczono przedstawicieli tych organizacji do przesłuchań, ale nie mogli oni o tym informować opinii publicznej. W rezulatcie tych prac przedstawieni zostali ci sami kandydaci, co po pierwszym konkursie. 

Czytaj: Można obserwować przesłuchania kandydatów do ETPC, ale nie można o tym mówić>>

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy może zająć się polskimi kandydatami wiosną 2022 r.