Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - która organizuje konferencję w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej - jest to część projektu pt. "W kierunku bardziej efektywnego zwalczania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej godzącej w interesy ekonomiczne UE", współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Hercules II. Program obejmuje działania na rzecz wspierania ochrony interesów finansowych Wspólnoty.
Według ABW podczas obrad będą poruszone aspekty prawne i rzeczywisty zasięg współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Naszkicowane zostaną też praktyczne aspekty wykrywania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej. Przedstawione będą doświadczenia, osiągnięcia oraz problemy poszczególnych służb i instytucji w zwalczaniu tego zjawiska. Konferencja ma stanowić platformę usprawnienia dotychczasowej współpracy oraz wymiany informacji.
W konferencji będą uczestniczyć: Ministerstwo Finansów, Prokuratura Generalna, Straż Graniczna oraz partnerzy zagraniczni z Niemiec, Czech, Łotwy, Litwy, Włoch i Rumunii. Konferencję zaplanowano na środę i czwartek, w piątek zostanie zorganizowany briefing podsumowujący.
Niedawno ABW zapowiadała polepszenie współpracy ze służbami zagranicznymi w walce z nielegalnym handlem z Azją. Zakłada to projekt, do którego realizacji przystąpiła ABW. Do maja 2012 r. odbędą się m.in. wspólne ćwiczenia.
Jak mówiła rzeczniczka prasowa ABW ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska, inicjatywa ABW ma usprawnić walkę ze zorganizowaną przestępczością azjatycką naruszającą ekonomiczne interesy UE. "Jedną z najbardziej bieżących kwestii w tej dziedzinie jest pozaprawny obrót towarami pochodzenia dalekowschodniego i wynikające z tego olbrzymie straty finansowe dla budżetów państw UE" - zaznaczyła.
Przestępstwa tego typu polegają m.in. na oszustwach podatkowych przy wprowadzaniu do obrotu na terytorium UE towarów pochodzących np. z Chin. Chodzi na przykład o odzież i sprzęt AGD. Obecnie śledztwo w takiej sprawie prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Warszawie.
We wrześniu br. stołeczna prokuratura i ABW poinformowały o zatrzymaniach w Europie kilkunastu osób. W Polsce zatrzymano pięciu podejrzanych - trzech obywateli naszego kraju i dwóch obywateli Wietnamu. Prokuratorzy oceniali, że straty dla budżetu spowodowane działaniem grupy mogą być "miliardowe". "Ustalenia śledztwa wykazały, że duża część towarów sprowadzana w kontenerach z Azji do portów niemieckich i polskich sprowadzana była na podstawie fikcyjnych dokumentów, w których bardzo istotnie zaniżone były wartości celne towarów" - informowali wówczas śledczy. Grupa, wobec której toczy się śledztwo, zajmowała się też nielegalnym transferem znacznych środków finansowych z Europy do Chin i Wietnamu. Sumy te legalizowano następnie poprzez operacje bankowe na rachunkach firm zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych.(PAP)