Europoseł uczestniczył w spotkaniu nt. przemytu, zorganizowanym w warszawskim przedstawicielstwie PE. Zwiefka poinformował, że w Parlamencie Europejskim trwają prace nad aktami legislacyjnymi, które będą dotyczyły problematyki przemytu różnego rodzaju - narkotyków, broni, ludzi, samochodów, dóbr luksusowych itp.

Wśród opracowywanych rozwiązań jest dyrektywa dotycząca zamrażania i konfiskaty dochodów z działalności przestępczej w Unii Europejskiej. "Zamrożenie zakłada działanie jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku sądowego. To bardzo odważne podejście, ale wydaje się to być wręcz niezbędne" - podkreślił Zwiefka.

Powiedział, że podczas wizyty studyjnej w Serbii miał okazję przekonać się, jak takie zapisy obowiązują w praktyce tego kraju. Europosłowie z jego komisji wizytowali np. willę przejętą w ramach zamrożenia majątku jednego z b. ministrów serbskiego rządu, podejrzewanego o korupcję, ale wobec którego jeszcze nie zapadł wyrok.

"Willa została przejęta przez skarb państwa na podstawie obowiązującego tam prawa dotyczącego zamrażania majątku i przekazana gminie. Funkcjonowała jako przedszkole. Interesowało nas, co się stanie, jeśli sąd uniewinni oskarżonego. Jak nam wyjaśniono, wtedy willa powróci do właściciela, po przeprowadzeniu remontu, który doprowadzi ją do pierwotnego stanu" - powiedział europoseł.

"Rozszerzamy możliwość prewencyjnego zamrożenia dóbr, które mogą pochodzić z przestępstwa" - mówił europoseł o projektowanych zapisach. Wyjaśnił, że dyrektywa zakłada też możliwość konfiskaty u osób trzecich, jeśli mienie zostało przekazane im po ewidentnie zaniżonej wartości, co może wskazywać na przekazanie w celu uniknięcia zajęcia podczas postępowania karnego.

"Doprowadzenie tej dyrektywy do szczęśliwego finału będzie zależało od państw członkowskich, bo w Parlamencie Europejskim - jak sądzę - wątpliwości nie wzbudzi” - ocenił.

Wśród innych projektowanych w PE rozwiązań sprzyjających zwalczaniu przemytu, ale też innych przestępstw, Zwiefka wymienił projekt Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w sprawach karnych.

"Nowa dyrektywa ma uprościć zasady obowiązujące przy zbieraniu dowodów. Dziś tzw. pomoc prawna jest stosowana w bardzo różny sposób. Jest ona niezbędna do ujednolicenia zasad zbierania i przekazywania dowodów, ułatwienia tych procedur oraz skrócenia czasu prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych" - podkreślił.

Według Zwiefki wpływ na przemyt będzie miała też opracowywana i budząca wiele kontrowersji tzw. dyrektywa tytoniowa. "Dzisiaj mówimy o skali strat z powodu przemytu papierosów w wysokości ok. 10 mld euro rocznie. Niewłaściwe sformułowanie przepisów dyrektywy tytoniowej może tu spowodować dalszy wzrost" - ocenił europoseł. Zamiast doprowadzić - jak planowano - do poprawy zdrowia Europejczyków, możliwy wzrost przemytu lub nielegalnej produkcji papierosów z tytoniu niewiadomego pochodzenia oznacza, że będą one bardziej szkodliwe dla zdrowia - powiedział.

Z danych polskiego Ministerstwa Finansów wynika, że Służba Celna w 2012 r. udaremniła przemyt prawie 439 mln sztuk papierosów i 200 kg tytoniu luzem. W 2011 r. było to 508,6 mln szt. papierosów i 116 kg tytoniu luzem. W 2011 r. Służba Celna udaremniła też przemyt m.in. blisko 127 tys. litrów alkoholu o mocy do 80 proc. i 264 tys. litrów powyżej 80 proc. Wykryto też przemyt 3,2 mln litrów paliwa w zbiornikach samochodów i blisko 4,7 mln litrów w inny sposób.