Nowi Counsels w Lovells

Justyna Szwech i Piotr Łaska z Departamentu Nieruchomości warszawskiego biura Lovells zostali mianowani na stanowisko Counsel....

10.06.2008

EURO 2007 - Polska na czwartym miejscu!

Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez BSA w maju, Polska znalazła się na czwartym miejscu pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem współczynnika wykorzystywania...

10.06.2008

Nowi Counsels w Lovells

Justyna Szwech i Piotr Łaska z Departamentu Nieruchomości warszawskiego biura Lovells zostali mianowani na stanowisko Counsel....

10.06.2008

EURO 2007 - Polska na czwartym miejscu!

Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez BSA w maju, Polska znalazła się na czwartym miejscu pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem współczynnika wykorzystywania...

10.06.2008

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Raport Ernst & Young Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2008 dowodzi, że zagraniczni inwestorzy bardzo chętnie uwzględniają Polskę w swoich planach inwestycyjnych. Polska zajmuje ponadto drugie miejsce...

09.06.2008

Własność intelektualna i jej ochrona

Analizę systemu ochrony praw autorskich w Polsce i programy walki z piractwem przedstawiono na konferencji Własność intelektualna i jej ochrona - stan obecny, perspektywy i kierunki rozwoju, która...

09.06.2008

Uporządkują rynek prawniczy

Ruszają prace nad projektem ustawy regulującej wykonywanie profesji prawniczych, w tym także doradców. Z inicjatywą uchwalenia ustawy o świadczeniu pomocy prawnej wystąpiła obradująca w sobotę w...

09.06.2008

Co dalej z akcyzą?

Rząd rozważa obniżenie akcyzy, ale tylko i wyłącznie gdy będzie miał pewność, że przełoży się to do spadku cen na stacjach. Tymczasem obniżenie akcyzy ograniczyłoby spadek wpływów podatkowych...

09.06.2008

Niekonstytucyjne ograniczenie dostępu do akt

Arbitralne decydowanie przez organy postępowania przygotowawczego o dostępie podejrzanego i jego obrońcy do akt sprawy, które uzasadniają wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania,...

09.06.2008

Gdańska debata o nowoczesnych granicach

Kilkudziesięciu przedstawicieli administracji celnej z ponad 20. państw europejskich spotkało się w Gdańsku na specjalnym dwudniowym posiedzeniu.

06.06.2008

O przepadku samochodu może orzec tyko sąd

Przepisy przewidujące, że samochód, usunięty z drogi w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego (np. braku dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza...

06.06.2008

Doradcy postawili na ewolucyjne zmiany ustrojowe

Doradcy podatkowi przygotowują się do zmian w ustawie o doradztwie podatkowym. Doradcy opowiedzieli się za ewolucyjnymi zmianami ustrojowymi. Odrzucono propozycje nadania oddziałom regionalnym KIDP...

05.06.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski