Wybrano Księgowych Roku 2008

Prawnicy

Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego zwyciężyła w studenckiej edycji w ogólnopolskiego konkursu na Księgowego Roku 2008. W kategorii otwartej...

03.12.2008

RM przyjęła pakiet ustaw reformujących naukę

Na posiedzeniu rządu z 2 grudnia 2008 r. ministrowie przyjęli przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pakiet ustaw reformujących system badań naukowych....

03.12.2008

Lovells powiększa departament IPMT

Dr Justyna Tokarzewska dołączyła, jako starszy prawnik, do departamentu prawa własności intelektualnej, mediów i nowych technologii (IPMT) w międzynarodowej kancelarii Lovells....

03.12.2008

Burmistrz musi być nieposzlakowany

Przepisy samorządowej Ordynacji wyborczej pozbawiające mandatu osobę, wobec której warunkowo umorzono postępowanie, są zgodne z prawem - orzekł Trybunał Konstytucyjny....

01.12.2008

WK Index: przewaga pesymistów

W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła radykalna zmiana ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji przedsiębiorstw - klientów największych kancelarii prawniczych. Wśród prawników jest obecnie więcej...

01.12.2008

KE: badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym

Wyniki raportu, zdaniem Komisji Europejskiej, dostarczają dowodów na to, że producenci leków oryginalnych stosują różnego rodzaju praktyki, których celem jest odsunięcie w czasie lub zablokowanie...

01.12.2008

www.prokuratorzy.net

Prawnicy

10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby wszystkie osoby zainteresowane mogły w sposób nieskrępowany uczestniczyć w dyskusji na tematy...

28.11.2008

Zmiana limitów przywozowych dla podróżnych

W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych,...

28.11.2008

Podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych

Prowadzone prace dotyczące profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (w tym zwłaszcza: podjęta przez obecny rząd decyzja o zawieszeniu od 2009 r. poboru) spowodowały, że głównym celem realizowanych działań...

28.11.2008

www.prokuratorzy.net

10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby wszystkie osoby zainteresowane mogły w sposób nieskrępowany uczestniczyć w dyskusji na tematy...

28.11.2008

Ustawy w internecie, ale na razie nieobowiązujące

Rząd zamierza wprowadzić obowiązek publikowania nowych aktów prawnych także w internecie. Na razie te publikacje będą miały jedynie informacyjny charakter, ale od 2010 r. będą one źródłem...

26.11.2008

Zmiana ustawy Kodeks morski

25 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski, przedłożony przez ministra infrastruktury....

26.11.2008

Idzie korekta na rynku usług prawniczych?

Prawnicy spodziewają się wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz pewnego spowolnienia wzrostu na rynku usług prawniczych. Zapraszamy na ogłoszenie wyników szóstej edycji badań opinii wśród...

26.11.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski