Posiedzenie Rady Informatyzacji

Dnia 7 października 2008 roku w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Rady Informatyzacji. Posiedzeniu przewodniczył prof. Zdzisław Szyjewski.

10.10.2008

Trybunał poprawia kodeks po Ziobrze

Przepis nakazujący sądowi zastosowanie środka zapobiegawczego - np. aresztu - wobec osób, którym zarzuca się czyn chuligański jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny....

09.10.2008

Uznać prąd i ciepło z metanu za "zieloną energię"

Środowisko górnicze postuluje, aby prąd i ciepło, wytwarzane z wydzielającego się ze złóż węgla metanu, były uznane za preferowaną na rynku tzw. zieloną energię. Ich zdaniem, brak tych regulacji,...

09.10.2008

Będziej mniej represyjne prawo gospodarcze?

Przedsiębiorcy wystąpią do rządu z propozycją inicjatywy ustawodawczej, która zmieniłaby niektóre przepisy przewidujące sankcje karne lub karno-administracyjne w przypadku naruszenia norm prawnych...

09.10.2008

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

08.10.2008

Zaostrzenie kar dla pedofilów

RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji.

08.10.2008

Burza po egzaminach na aplikacje

Nie będzie powtórki z rozrywki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka odrzuciła dezyderat posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powtórki egzaminu na aplikacje. Wnioskodawcy chcieli, aby...

07.10.2008

Nie można nie reagować na przemoc wobec dzieci

Nie można nie reagować na przemoc wobec dzieci: koszty psychiczne, społeczne, a nawet finansowe bezczynności są znacznie wyższe niż te związane z ryzykiem pomyłki lub zaszkodzenia ofierze - wskazują...

07.10.2008

Burza po egzaminach na aplikacje

Nie będzie powtórki z rozrywki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka odrzuciła dezyderat posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powtórki egzaminu na aplikacje. Wnioskodawcy chcieli, aby...

07.10.2008

Kolejne "dni bez wokandy"

Sędziowie na styczeń zapowiadają kolejne trzy dni bez wokandy. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia przyjął uchwałę w tej sprawie. Rozprawy nie odbędą się 20, 21 i 22 stycznia 2009 roku....

06.10.2008

7 mln zł łapówek

Zanotowano mniej przestępstw gospodarczych w pierwszym półroczu 2008 roku, jednak straty, jakie w wyniku tych przestępstw ponieśli pokrzywdzeni wyniosły ponad 800 mln zł. Kwota łapówek przekroczyła 7...

06.10.2008

Policjanci zyskują w sondażach

Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak wynika z ostatnich badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Pracę Policji pozytywnie oceniło 73 % respondentów.

06.10.2008

Bilon też pieniądz

Większość banków zaprzestało pobierania dodatkowych opłat od konsumentów za wpłaty gotówkowe w bilonie na konto - to efekt kontroli wzorców umownych przeprowadzonej przez UOKiK. Prezes Urzędu wydała...

03.10.2008

90 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce

90. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i zawodu rzecznika patentowego przypada w 2008 roku - przypomina rzecznik Urzędu,...

03.10.2008

Projekt TALOS czyli roboty na straży polskich granic

Wzmocnienie bezpieczeństwa lądowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w tym jednego z najdłuższych jej odcinków, czyli wschodniej granicy Polski, to cel innowacyjnego projektu pod nazwą TALOS,...

03.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski