Pracodawcy mogą korzystać z pakietu antykryzysowego

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przedstawiła najważniejsze zapisy pakietu antykryzysowego. Pakiet wszedł w życie 22 sierpnia br. Jest on, obok obowiązujących już przepisów o...

24.08.2009

Sąd zaprotokołuje rozprawę elektronicznie

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadzi możliwość sporządzania elektronicznych protokołów z przebiegu rozpraw. Zmiana ma wejść w...

23.08.2009

Google musi ujawnić dane blogera

Sąd w Nowym Jorku zmusił firmę Google do ujawnienia danych blogera, który obrażał w swoich wpisach amerykańską modelkę. Gdy zainteresowana otrzymała od korporacji tylko adres mailowy, od razu...

21.08.2009

Zmiany w ustawach społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Za nielegalne prowadzenie placówek opiekuńczych będzie grozić kara...

19.08.2009

Przepisy MiFID coraz bliżej

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku dotyczącego zgodności nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Od tego prezydent Lech Kaczyński uzależniał ostateczne podpisanie...

18.08.2009

Będą zwolnienia wśród urzędników

Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, funduszach celowych i agencjach został przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt przewiduje 10 procentową...

18.08.2009

Biurokracja na bank

Janusz Paczocha i dr Wojciech Rogowski z programu Sprawne Państwo zaprezentowali wyniki badań dotyczące ustawowych kosztów administracyjnych sektora bankowego w Polsce. Ograniczenie obciążeń...

17.08.2009

Nie podnosić podatków, ograniczyć szarą strefę

Wzrost obciążeń fiskalnych w sytuacji, gdy polska gospodarka balansuje na krawędzi recesji, może spowodować pogłębienie problemów gospodarczych. Rozważane przez rząd podwyższenie podatków dyktowane...

17.08.2009

Są pieniądze na innowacje z KFK

Ponad 300 mln zł z Krajowego Funduszu Kapitałowego na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w znacznej mierze ułatwi przedsiębiorcom pozyskiwanie środków na innowacje ze źródeł...

17.08.2009

Komisja Europejska bada konkurencję

Konsumenci z 27 krajów wzięli udział w badaniu Komisji Europejskiej na temat konkurencji na rynku detalicznym. Ponad 60 proc. z nas jest zadowolonych z poziomu przestrzegania przez przedsiębiorców...

17.08.2009

Nie ma kryzysu w Polsce

Elastyczny kurs złotego i rekordowo niskie stopy procentowe przyczyniły się do zamortyzowania niekorzystnych efektów załamania globalnej koniunktury. Według analityków Polska wyszła z kryzysu obronną...

14.08.2009

Prokuratorzy dostaną 1 tys. zł więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom, przedłożone przez ministra sprawiedliwości....

13.08.2009

RM negatywnie o projekcie obywatelskim

Rada Ministrów negatywnie ocenia propozycję odliczenia od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeśli środki te zostaną przeznaczone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne...

13.08.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski