40 proc. planu

Program prac legislacyjnych obecnego rządu, przyjęty na początku 2008 roku, zakładał opracowanie 123 projektów ustaw przez pierwsze sześć miesięcy. Do tej pory zrealizowano około 40% planu.

28.07.2008

Powołanie Agencji Uzbrojenia

Oszczędności, większą skuteczność w pozyskiwaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz sprzedaży i przekazywaniu mienia zbędnego wojsku - zapowiedzieli, omawiając projekt utworzenia Agencji...

28.07.2008

40 proc. planu

Program prac legislacyjnych obecnego rządu, przyjęty na początku 2008 roku, zakładał opracowanie 123 projektów ustaw przez pierwsze sześć miesięcy. Do tej pory zrealizowano około 40% planu.

28.07.2008

Anna Jarucka nie może znaleźć obrońcy

Anna Jarucka, była asystentka marszałka Włodzimierza Cimoszewicza i bohaterka prezydenckiej kampanii wyborczej nie może znaleźć obrońcy. Jak dowiedział się serwis internetowy tvp.info ostatnio obrony...

25.07.2008

Polsko-chorwacka współpraca policyjna

W dniach 21-23 lipca br. Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA przebywał z wizytą w Chorwacji. Głównym celem wizyty było zacieśnienie współpracy pomiędzy MSWiA Rzeczpospolitej Polskiej a MSW...

25.07.2008

Konsekwencje weta Prezydenta

Prawnicy

W związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Minister Skarbu Państwa ostrzegł przed dalszym istnieniem anachronizmów polskiej gospodarki rynkowej.

25.07.2008

Konsekwencje weta Prezydenta

W związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Minister Skarbu Państwa ostrzegł przed dalszym istnieniem anachronizmów polskiej gospodarki rynkowej.

25.07.2008

Sztuka promuje wizerunek kancelarii

Rozpoczęła się wystawa sztuki współczesnej "Punkty odniesieniaw Muzeum Narodowym. Zbiory prezentuje fundacja, która została założona przez Muzeum Narodowe i kancelarię GESSEL i której celem jest...

25.07.2008

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej

Swoje prace zakończył zespół powołany przez podsekretarza stanu w MON ds. społecznych i profesjonalizacji opracowujący projekt Ustawy o dyscyplinie wojskowej.

24.07.2008

Podatek w gotówce

Przyjęta przez rząd nowelizacja Ordynacji podatkowej zwiększa stabilność prawa podatkowego i ułatwia przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej. Nowelizacja jest częścią Pakietu na rzecz...

24.07.2008

Co się kryje w Ustawie o koncesji na roboty budowlane?

Rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., iż celem ustawy jest stworzenie dodatkowych...

24.07.2008

Nowelizacja ustawy o e-podpisie

Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym jest już gotowy, a rząd powinien go przyjąć na przełomie listopada i grudnia - poinformował PAP Jerzy Molak z Departamentu Regulacji Gospodarczych...

23.07.2008

Na weekend do więzienia. Tylko do którego?

Dwa dni w celi, a pozostałe pięć w domu i w pracy - taka idea przyświeca zgłoszonemu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektowi ustawy, którego skutkiem może być przynajmniej częściowe...

23.07.2008

Prawa ciężarnych kobiet w areszcie wystarczające

Obowiązujące przepisy w dostateczny sposób zabezpieczają prawa kobiet w ciąży, wobec których stosuje się tymczasowy areszt orzekł Trybunał Konstytucyjny, Trybunał oddalił wniosek Rzecznika Praw...

23.07.2008

Zmiana opodatkowania spółek

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja, której postanowienia mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r., przewiduje szereg zmian w...

22.07.2008