Cargill Inc. v. Rzeczpospolita Polska

Trybunał arbitrażowy w Paryżu oddalił większość roszczeń amerykańskiej firmy Cargill wobec Polski, ograniczając odszkodowanie z wnioskowanych 152 mln dolarów do 16,3 mln dolarów.

18.07.2008

Polskie więzienia dla Polaków

Dzięki wyrokowi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości uda się prawdopodobnie uniknąć poważnego polsko - niemieckiego konfliktu. Unijny sąd rozstrzygnął, gdzie ma odbywać karę Szymon Kozłowski.

18.07.2008

Cargill Inc. v. Rzeczpospolita Polska

Trybunał arbitrażowy w Paryżu oddalił większość roszczeń amerykańskiej firmy Cargill wobec Polski, ograniczając odszkodowanie z wnioskowanych 152 mln dolarów do 16,3 mln dolarów.

18.07.2008

Minister Sprawiedliwości Czech z wizytą w Krakowie

O m.in. współpracy w zakresie zastosowania technologii informatycznych w wymiarze sprawiedliwości rozmawiali ministrowie sprawiedliwości Polski i Czech w trakcie rozmów roboczych do jakich doszło w...

17.07.2008

Szykują się duże zmiany w prawie rodzinnym

Zmiany w przepisach dotyczących pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci, alimentów oraz opieki w ramach rodzin zastępczych przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian...

16.07.2008

Sądy elektroniczne - metoda na dłużników

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego ma na celu odciążenie sądów powszechnych od rozpoznawania spraw, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia...

16.07.2008

Prawnicy odzyskali 567 milionów euro

Prawnicy

Angielska spółka The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. doprowadziła do zaspokojenia swojej wierzytelności w wysokości około 567 milionów euro, wynikającej z obligacji, których spłata została...

15.07.2008

Prawnicy odzyskali 567 milionów euro

Angielska spółka The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. doprowadziła do zaspokojenia swojej wierzytelności w wysokości około 567 milionów euro, wynikającej z obligacji, których spłata została...

15.07.2008

Adwokaci chcą reformy zawodów prawniczych

Naczelna Rada Adwokacka zwołała na 23 lipca 2008 r. pierwsze z cyklu spotkań w ramach Forum - przyszłość zawodów prawniczych, w którym wezmą udział przedstawiciele samorządów radcowskiego oraz...

15.07.2008

Kowalski ogłosi upadłość

Osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, będą mogły ogłosić upadłość konsumencką - takie zmiany zaproponował rząd w przyjętym projekcie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze....

15.07.2008

Harmonogram prac ministerstw gotowy

Rząd przyjął plan prac Rady Ministrów na II półrocze 2008 r. Przewiduje on przyjęcie 174 projektów ustaw. Propozycje ustaw będą odtąd przygotowywane w sposób zadaniowy, tak aby stały się narzędziami...

15.07.2008

Decyzja UOKiK podtrzymana przez sąd

Sąd Apelacyjny podzielił argumenty Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że samorząd architektów naruszył prawo uchwalając swój kodeks etyczny

14.07.2008