Mediacja wciąż nie dla każdego

Ugoda jest zawsze lepsza od najlepszego wyroku, bowiem strony sporu mają całkowity wpływ na to, czy i na jakich warunkach dojdzie do porozumienia. Takie motto przyświecało zorganizowanemu w...

22.10.2009

Aplikacje dla wszystkich, więcej praktyki na studiach

Samorząd radców prawnych konsekwentnie promuje swoje stanowisko w sprawie konieczności budowy nowego modelu kształcenia prawników. Krajowa Rada Radców Prawnych akceptuje generalną ideę poszerzenia...

22.10.2009

Aplikacja dedykowana czy "z pudełka"?

Rynek

W kancelarii Wardyński i Wspólnicy zdecydowano o stworzeniu portalu internetowego prezentującego ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, wzbogaconą o informacje procesowe. Oparto się przy tym na...

21.10.2009

Kto odebrał Społeczny Nobel Ashoki?

20 października 2009 r. w dawnym Domu Partii, w gabinecie Bolesława Bieruta, Społeczny Nobel Ashoki trafił w ręce Katarzyny Batko-Tołuć, założycielki Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup...

21.10.2009

Aplikacja dedykowana czy "z pudełka"?

Rynek

W kancelarii Wardyński i Wspólnicy zdecydowano o stworzeniu portalu internetowego prezentującego ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, wzbogaconą o informacje procesowe. Oparto się przy tym na...

21.10.2009

Sąd znowu będzie mógł miarkować kary

Senatorowie chcą przywrócenia w Kodeksie karnym przepisu zwiększającego swobodę wyrokowania przez sędziów w przypadku sprawców najokrutniejszych zabójstw. Zmiana wprowadzona do kodeksu w 2005 roku...

21.10.2009

Studenci o kształceniu na studiach prawniczych

TNS OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych przeprowadził ankiety wśród studentów prawa z 20 uczelni na temat kształcenia na uniwersytecie oraz preferowanej drogi kariery zawodowej....

21.10.2009

Studenci o kształceniu na studiach prawniczych

TNS OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych przeprowadził ankiety wśród studentów prawa z 20 uczelni na temat kształcenia na uniwersytecie oraz preferowanej drogi kariery zawodowej....

21.10.2009

Samorządy wystąpią w charakterze strony

Samorządy terytorialne będą mogły występować w charakterze stron na każdym etapie procedury odwoławczej, także gdy w pierwszej instancji decyzja była wydawana przez organ tej jednostki przewiduje...

21.10.2009

Mec. Ewa Don-Siemion w Szkole Prawa Amerykańskiego UJ

Prawnicy

Mec. Ewa Don-Siemion - jedna z wspólników-założycieli kancelarii Chajec, Don-Siemion Żyto (CDZ) - od października 2009 roku prowadzi warsztaty na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie...

20.10.2009

List otwarty w sprawie erygowania Instytutu Allerhanda

Zwracamy się do przedstawicieli środowiska prawniczego oraz wszystkich interesariuszy, którym zależy na rozwoju polskiego prawa, z zachętą do wsparcia powołania apolitycznego, niezależnego instytutu...

20.10.2009

Mec. Ewa Don-Siemion w Szkole Prawa Amerykańskiego UJ

Mec. Ewa Don-Siemion - jedna z wspólników-założycieli kancelarii Chajec, Don-Siemion Żyto (CDZ) - od października 2009 roku prowadzi warsztaty na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie...

20.10.2009

Rachunek za PZU

Prawie 27,5 mln zł wydał rząd na doradców w sporze z Eureko o PZU. Ponad trzy czwarte tej sumy pochłonęły honoraria prawników. Od 2003 roku Skarb Państwa podpisał umowy z trzema kancelariami i dwoma...

20.10.2009

Norton Rose doradzi przy prywatyzacji Tauron

Zarząd Tauron Polska Energia wysłał zaproszenia do składania ofert na finansowego doradcę prywatyzacyjnego. Chce go wybrać jeszcze w tym roku. Spółka wybrała już doradcę prawnego. Została nim...

20.10.2009

Nowy globalny dyrektor marketingu w Salansie

Patryk Zamorski dotychczas pełniący funkcję szefa marketingu działu doradztwa podatkowego firmy Deloitte, 1 września br. objął funkcję globalnego dyrektora marketingu i business development...

19.10.2009

Rząd promuje prywatyzację

W Ministerstwie Skarbu Państwa odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Adama Leszkiewicza z przedstawicielami 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych. Główne kwestie poruszone przez przedstawicieli OFE...

19.10.2009