Istota polityki bilansowej

"Kiedy w rachunkowości polskiej ścierają się dwa nurty: kontynentalny i anglosaski jakże aktulny wydaje się temat podjęty w pracy doktorskiej pt. "Polityka bilansowa jednostki gospodarczej w teorii i...

30.12.2008

Będzie przełom w inwestycjach publicznych?

Prawnicy

Decyzją polskiego ustawodawcy partnerstwo publiczno-prywatne regulować będzie w przyszłości Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawa o koncesjach. Prace nad nowelizacją regulacji...

29.12.2008

Będzie przełom w inwestycjach publicznych?

Decyzją polskiego ustawodawcy partnerstwo publiczno-prywatne regulować będzie w przyszłości Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawa o koncesjach. Prace nad nowelizacją regulacji...

29.12.2008

Pomoc prawna od ministerstwa

Prawnicy Ministerstwa Gospodarki analizują umowy z bankami firm, które ucierpiały na tzw. "opcjach walutowych" - poinformował wiceminister gospodarki Rafał Baniak. Przedsiębiorcy otrzymają od...

29.12.2008

Prezydent podpisze elektronicznie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odebrał certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego, wraz z kartą kryptograficzną, zwany powszechnie podpisem cyfrowym. Dzięki temu już od 1...

29.12.2008

900 podejrzanych i ponad 2 tys. zarzutów

Policjanci z Katowic zakończyli kolejny etap śledztwa przeciwko nieuczciwym diagnostom samochodowym. W prowadzonym już od ponad 5 lat postępowaniu wraz z funkcjonariuszami tyskiej komendy śledczy...

29.12.2008

Stokłosa do domu, Madoff w areszcie domowym

Podejrzewany o oszustwa podatkowe były senator Henryk Stokłosa, po rocznym pobycie w areszcie, na proces będzie oczekiwał w domu. Ta decyzja sądu wywołała w Polsce po raz kolejny dyskusję o zasadach...

29.12.2008

Wolne zawody

Sejm uchwalił nowelizację ustaw regulujących profesje prawnicze.Przewiduje ona, iż bez aplikacji i egzaminu zawodowego adwokatem lub radcą prawnym będą mogli zostać m.in. doktorzy habilitowani nauk...

23.12.2008

Konsument ogłosi upadłość

Prezydent podpisał ustawę o upadłości konsumenckiej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie ze swojej winy, nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych, będą...

23.12.2008

Polacy nie boją się kryzysu

Według ekspertów to "ostatnie takie święta". Analitycy oczekują spadku wzrostu gospodarczego i obniżenia popytu wewnętrznego. Tymczasem Polacy optymistycznie patrzą w Nowy Rok, bo jak wynika z badań...

23.12.2008

VAT do zwrotu

Przegrana Polski przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu to dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Mogą oni odliczać podatek VAT od paliwa do samochodów z kratką, oraz o odpowiedniej...

23.12.2008

Będzie ustawa o biegłych

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstaje projekt ustawy o biegłych sądowych, która ma kompleksowo uregulować zasady ich powoływania i zwalniania oraznadzoru nad wykonywaną przez biegłych pracą.

23.12.2008

Służba nadterminowa - nowe zasady, nowe ułatwienia

6 grudnia 2008 roku weszły w życie unormowania prawne ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej...

22.12.2008