Przedsiębiorcy ruszyli po dotacje na innowacje

Polska stara się nadrobić zaległości w dziedzinie rozwijania innowacyjności m.in. poprzez wprowadzony w 2006 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W przeciągu ostatnich trzech lat średnia...

14.10.2009

Przedsiębiorcy ruszyli po dotacje na innowacje

Polska stara się nadrobić zaległości w dziedzinie rozwijania innowacyjności m.in. poprzez wprowadzony w 2006 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W przeciągu ostatnich trzech lat średnia...

14.10.2009

Jest projekt ustawy o Radzie Ministrów

Projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów znosi obowiązek tworzenia w ministerstwach odrębnych departamentów i biur, komórek organizacyjnych lub wyodrębnionych stanowisk pracy do realizacji...

14.10.2009

Kwiatkowski nowym Ministrem Sprawiedliwości

Ministrem spraw wewnętrznych i administracji zostanie Jerzy Miller, funkcję ministra sprawiedliwości obejmie Krzysztof Kwiatkowski, zaś tekę ministra sportu i turystyki szef rządu powierzy Adamowi...

14.10.2009

E-sąd powstanie w Lublinie

Zapowiadana przez resort sprawiedliwości informatyzacja sądów zaczyna nabierać realnych kształtów. Na początek powstaje wirtualny sąd upominawczy. E-sąd" ma być jeden na całą Polskę, a przygotowania...

13.10.2009

W Wielkiej Brytanii nie będzie więzienia poniżej roku?

Prawnicy

Dyrektorzy brytyjskich zakładów karnych zamierzają podczas dorocznej konferencji zaproponować zniesienie kary pozbawienia wolności do jednego roku. Przyczyną tego wystąpienia do rządu są pękające w...

12.10.2009

Sejm porządkuje problem przeludnienia więzień

Sejm przyjął - po uwzględnieniu senackich poprawek, głównie redakcyjnych nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego.Wprowadzone w niej zmiany mają prowadzić do zminimalizowania skutków przeludnienia w...

12.10.2009

Nowe funkcje w Kancelarii Prawnej

Rynek

Dzisiejsze czasy stawiają firmom bardzo wysokie wymagania. Dlatego kancelarie prawne, chcąc sprostać oczekiwaniom rynku i utrzymać wysoki poziom usług, powinny zadbać o sprawną organizację na każdym...

12.10.2009

Prezydent podpisał Traktat Lizboński

Prezydent Lech Kaczyński dokonał ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Zaproszenie na uroczystość w Pałacu Prezydenckim przyjęli szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu...

12.10.2009

Nowe funkcje w Kancelarii Prawnej

Rynek

Dzisiejsze czasy stawiają firmom bardzo wysokie wymagania. Dlatego kancelarie prawne, chcąc sprostać oczekiwaniom rynku i utrzymać wysoki poziom usług, powinny zadbać o sprawną organizację na każdym...

12.10.2009

Zamieszanie przy prywatyzacji stoczni

Kancelaria Premiera złożyła wniosek do Prokuratora Generalnego w sprawie niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA. Mariusz Kamiński miał nie poinformować prokuratury o nieprawidłowościach w...

12.10.2009

Minister nie będzie prokuratorem generalnym

Posłowie odrzucili weto prezydenta do rządowej ustawy, która rozdziela funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz wzmacnia apolityczność prokuratury. Dzisiejsza decyzja...

12.10.2009

66 decyzji UOKiK od początku roku

Prezes UOKiK zakazała dwóch transakcji: Cogifer Polska nie może przejąć spółki Koltram a Rieber Foods Polska marki Gellwe od FoodCare. W tym roku Urząd wydał już 66 decyzji w sprawie koncentracji...

09.10.2009