Nowa kara w Rosji - areszt domowy

Od 10 stycznia 2010 roku w Rosji pojawi nowy rodzaj kary areszt domowy. Ma on być stosowany jako główny rodzaj kary na okres od dwóch miesięcy do czterech lat za przestępstwa lekkie, a także - od...

30.12.2009

Także kancelarii potrzebna jest strategia

Rynek

Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi kuje swoje potrzeby prawne, skoro w stwierdzeniu oferujemy pomoc prawną wszystko jest zawarte -...

29.12.2009

Postępowanie upominawcze i opłaty przez internet

Od nowego roku w Lublinie zacznie działać elektroniczny sąd. Wszystko w nim odbywać się będzie w formie elektronicznej. Także opłaty, w sprawie których minister sprawiedliwości wydał specjalne...

29.12.2009

Doradcy o przestępczości gospodarczej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw gospodarczych wynika z raportu PricewaterhouseCoopers Badanie przestępczości gospodarczej, Polska 2009....

29.12.2009

Także kancelarii potrzebna jest strategia

Rynek

Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi kuje swoje potrzeby prawne, skoro w stwierdzeniu oferujemy pomoc prawną wszystko jest zawarte -...

29.12.2009

RPO: za dużo pytań w spisie powszechnym

Rzecznika praw obywatelskich niepokoi zakres informacji, jakie GUS chce zbierać o obywatelach podczas planowanego na 2011 rok spisu powszechnego. Szczególne wątpliwości Rzecznika budzi zamiar...

29.12.2009

Komisja zatwierdza polski system podatku tonażowego

Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu wprowadzenia w Polsce zryczałtowanego systemu podatkowego, którego stawkę wylicza się w oparciu o tonaż floty. System ten, zwany systemem podatku...

29.12.2009

TPSA i polski rząd toczą spór przed ETS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odpowie na pytanie polskiego NSA dotyczace interpretacji dyrektywy, która uzależnia zawarcie umowy o świadczenie publicznie...

29.12.2009

Czy strażnik odpowiada za samobójstwo więźnia?

Każdego roku w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych dochodzi średnio do 40 samobójstw osadzonych. Każda taka sprawa jest badana przez jednostki nadzoru Służby Więziennej, jednak przed...

28.12.2009

Wyrok sądu jest problemem dla "Wprost"

Jednym z powodów wycofania się Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości z kupna tygodnika Wprost był wyrok amerykańskiego sądu, który nakazał gazecie wypłatę wysokiego odszkodowania córce...

28.12.2009

Prezes notariatu: aplikacje sprowadzono do absurdu

W ubiegłym roku dostało się na aplikację 302 osoby. W tym roku 1073. Przecież nikt nie uwierzy w tak gwałtowny wzrost poziomu kandydatów! Wiadomo, że celowo ułożono tak proste pytania, żeby zarzucić...

28.12.2009

Prawnik poświadczy dokument

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy będą mogli poświadczać zgodność z oryginałem odpisów dokumentów. Pozwoli na to wchodząca w życie od 1 stycznia ustawa....

28.12.2009

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych wymaga zmiany

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że konieczne jest znowelizowanie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, by obejmowała ona także odpowiedzialność osób zarządzających za czyny popełnione...

28.12.2009