Błąd zamawiającego nie może obciążyć wykonawcy

Aby skutecznie unieważnić postępowanie o zamówinie publiczne, zamawiający musi udowodnić, że w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, iż...

04.06.2010

Hazard w internecie może być zakazany

Państwo członkowskie może zakazać prowadzenia gier losowych w internecie chcąc zapobiegać oszustwom i przestępczości oraz w celu ochrony konsumentów - uznał 3 czerwca br. Europejski Trybunał...

04.06.2010

Minister wycofuje się z ocen sędziów?

Minister sprawiedliwości gotów jest wycofać się z projektu wprowadzenia systemu ocen okresowych do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Taką informację kolportują w wewnętrznym obiegu...

04.06.2010

Prawo do sprostowania przed Trybunałem

Pod koniec maja br. do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga w sprawie Jarosława Kopcia, redaktora naczelnego Tygodnika Pułtuskiego, który został przez sąd ukarany za odmowę opublikowania...

03.06.2010

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy więcej spraw

Kadencja sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie dłuższa, w szystkie sprawy najpierw będą rozpatrywane przez komitet trzech sędziów, a niektóre nawet przez jednego. Te i szereg innych...

03.06.2010

Aktualizacja LEX-a z wolnej ręki

Rynek

Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas nieokreślony uzasadnia przedłużenie okresu aktualizacji tej publikacji w trybie zamówienia z wolnej...

02.06.2010

Nowy partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Z dniem 1 czerwca 2010 r. do grona partnerów kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączyła doradca podatkowy Karolina Stawowska, która będzie kierowała nowo powstałą w kancelarii praktyką prawa...

02.06.2010

Uchwała adwokatów zaskarżona do SN

Minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej, która uprzywilejowuje małe izby adwokackie w wyborach na Krajowy Zjazd Adwokatury....

02.06.2010

Aktualizacja LEX-a z wolnej ręki

Rynek

Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas nieokreślony uzasadnia przedłużenie okresu aktualizacji tej publikacji w trybie zamówienia z wolnej...

02.06.2010

Zaległy urlop do końca sierpnia

Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów. Według PIP pracownik powinien mieć obowiązek wykorzystania urlopu do końca sierpnia następnego...

02.06.2010

Będzie łatwiej o pieniądze z Unii

Komisja przyjęła zmiany ułatwiające dostęp do funduszy UE poprzez ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów ponoszonych przez beneficjentów pomocy UE. Nowe zasady zwiększą również możliwości...

02.06.2010

Uchwała adwokatów zaskarżona do SN

Minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej, która uprzywilejowuje małe izby adwokackie w wyborach na Krajowy Zjazd Adwokatury....

02.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski