Prokurator wygrała z redakcją

Sąd Najwyższy odrzucił 27 stycznia br. skargę kasacyjną wydawcy Tygodnika Antyklerykalnego "Fakty i Mity", któłry przez sądy niższych instancji został zobowiązany do sprostowania opublikowanych...

27.01.2010

Połączenie nie takie straszne

Prawnicy

Zawody radcy prawnego i adwokata niewiele się między sobą różnią, a istniejący podział na dwie korporacje coraz bardziej jawi się jako sztuczny, mający podłoże jedynie w historii a nie...

27.01.2010

Masa Krytyczna skarży się do NSA

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła skarga kasacyjna od wyrokuWSA w Poznaniu w sprawie skargi Poznańskiej Masy Krytycznej dotyczącej uniemożliwienia tej organizacji zorganizowania protestu...

27.01.2010

Społeczna odpowiedzialność także w kancelariach

Rynek

W światowym biznesie coraz bardziej upowszechnia się idea społecznej odpowiedzialnościbiznesu (Corporate Social Responsibility CSR). Organizacje biznesowe często wymagają podobnego podejścia od...

27.01.2010

Będzie nowelizacja KSH

W analizowanych w Ministerstwie Gospodarki 129 ustawach zidentyfikowano 148 form reglamentacji (koncesji, licencji, wpisów do rejestru działalności regulowanej, zezwoleń i pozwoleń). W uzgodnieniach...

27.01.2010

Aplikanci będą mieli praktyki w sądach i prokuraturze

Naczelna Rada Adwokacka osiągnęła porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie praktyk i zajęć teoretycznych dla aplikantów. Do jego podpisania może dojść jeszcze w tym tygodniu.

27.01.2010

E-sąd rozpatruje coraz więcej spraw

Jedyny w Polsce, lubelski e-sąd ma coraz więcej pracy. Przybywa spraw do rozpoznania oraz osób, które chcą skorzystać z pomocy elektronicznej sprawiedliwości.

27.01.2010

Na rząd tylko ważne sprawy

Projekty aktów prawnych i innych dokumentów uchwalanych przez rząd mają być tak przygotowane, by Rada Ministrów zajmowała się tylko sprawami zasadniczymi i rozstrzygała rozbieżności, których nie...

27.01.2010

Połączenie nie takie straszne

Zawody radcy prawnego i adwokata niewiele się między sobą różnią, a istniejący podział na dwie korporacje coraz bardziej jawi się jako sztuczny, mający podłoże jedynie w historii a nie...

27.01.2010

Rodziny zastępcze dostaną więcej

Starosta powiatu będzie mógł przyznawać rodzinom zastępczym wyższe niż dotychczas świadczenia. Taka możliwość przewiduje przyjęty 26 stycznia br. projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

27.01.2010

Powstanie adwokatura IV RP?

Prawnicy

Samorządy prawnicze to przestarzałe, skostniałe i potrzebujące niezależności, a więc wymagające reformy organizacje, których nie da się zmienić w inny sposób jak poprzez przyjęcie rządowego pomysłu...

26.01.2010

Nie będzie wytycznych dla kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje opracowania przewidywanych przez nową ustawę o finansach publicznych wytycznych dotyczących całościowo systemu kontroli zarządczej. Z komunikatu...

26.01.2010

Pierwsza kara za złamanie ustawy hazardowej

Mamy pierwszy skandal związany z obowiązującą od początku roku Ustawą hazardową. Krakowska Izba Celna wszczęła postępowanie w sprawie nielegalnego reklamowania hazardu podczas zawodów Pucharu Świata....

26.01.2010