Fryderyk Zoll: Brak spójnej koncepcji edukacji prawniczej

Prawnicy

System edukacji prawniczej w Polsce znajduje się ciągle w okresie przejściowym. Udało się osiągnąć bardzo wiele pozytywnych rezultatów, a polscy studenci wyjeżdżający za granicę oceniani są często...

04.06.2010

Minister wycofuje się z ocen sędziów?

Minister sprawiedliwości gotów jest wycofać się z projektu wprowadzenia systemu ocen okresowych do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Taką informację kolportują w wewnętrznym obiegu...

04.06.2010

Błąd zamawiającego nie może obciążyć wykonawcy

Aby skutecznie unieważnić postępowanie o zamówinie publiczne, zamawiający musi udowodnić, że w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, iż...

04.06.2010

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy więcej spraw

Kadencja sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie dłuższa, w szystkie sprawy najpierw będą rozpatrywane przez komitet trzech sędziów, a niektóre nawet przez jednego. Te i szereg innych...

03.06.2010

Prawo do sprostowania przed Trybunałem

Pod koniec maja br. do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga w sprawie Jarosława Kopcia, redaktora naczelnego Tygodnika Pułtuskiego, który został przez sąd ukarany za odmowę opublikowania...

03.06.2010

Aktualizacja LEX-a z wolnej ręki

Rynek

Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas nieokreślony uzasadnia przedłużenie okresu aktualizacji tej publikacji w trybie zamówienia z wolnej...

02.06.2010

Nowy partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Z dniem 1 czerwca 2010 r. do grona partnerów kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączyła doradca podatkowy Karolina Stawowska, która będzie kierowała nowo powstałą w kancelarii praktyką prawa...

02.06.2010

Aktualizacja LEX-a z wolnej ręki

Rynek

Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas nieokreślony uzasadnia przedłużenie okresu aktualizacji tej publikacji w trybie zamówienia z wolnej...

02.06.2010

DLA Piper ma nowe biuro w Turcji

Międzynarodowa firma prawnicza DLA Piper kontynuuje inwestycje na rynkach wschodzących i otwiera swoje biuro w Stambule, które - po uzyskaniu niezbędnej zgody ze strony miejscowej palestry -...

02.06.2010

Powstaje nowe sędziowskie stowarzyszenie

Grupa sędziów związanych kiedyś ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, w tym także byli członkowie jego zarządu, zakładają nową organizację o nazwie Themis (od imienia bogini sprawiedliwości w...

02.06.2010

Uchwała adwokatów zaskarżona do SN

Minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej, która uprzywilejowuje małe izby adwokackie w wyborach na Krajowy Zjazd Adwokatury....

02.06.2010

Uchwała adwokatów zaskarżona do SN

Minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej, która uprzywilejowuje małe izby adwokackie w wyborach na Krajowy Zjazd Adwokatury....

02.06.2010