Więcej spraw trafia do Sądu Najwyższego

W 2009 r. wzrosła liczba spraw wnoszonych do Sądu Najwyższego. Ogółem wpłynęło do niego 9129 spraw (w 2008 r. 8890). Było wśród nich 5985 kasacji (w 2008 r. 5945). Łącznie w 2009 r. SN rozpoznał 9025...

24.05.2010

Badanie naukowe nie zawsze do przetargu

Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane...

24.05.2010

Powódź nie usprawiedliwia dłużnika automatycznie

Żaden prawnik nie ma wątpliwości, że ogromna powódź na południu Polski to tzw. siła wyższa. Żeby jednak zwolniła kontrahenta z odpowiedzialności za niewykonanie umowy, musi on wykazać pewne fakty....

24.05.2010

Materiały dla mediów bez przetargów publicznych

Przy zamówieniach, których celem jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub internecie, nie stosuje się przepisów...

24.05.2010

Członek spółdzielni zapłaci za krytykę zarządu

Sąd Okręgowy w Białymstoku potwierdził 20 maja br. wyrok sądu niższej instancji uznający winę Stanisława Bartnika, oskarżonego o zniesławienie i znieważenie w założonym specjalnie serwisie...

22.05.2010

Prokuratorom nie podoba się francuski formularz ocen

Kultura osobista, charakter, zdolność podejmowania decyzji to niektóre elementy nowego systemu ocen pracy prokuratorów według tzw. formularza francuskiego, który chce wprowadzić polskie Ministerstwo...

22.05.2010

Gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby...

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego...

21.05.2010

Finał 14-letniego procesu w Gdańsku

Po 14 latach zakończył się 20 maja br. proces czterech osób oskarżonych o nieumyślne przyczynienie się do pożaru w hali Stoczni Gdańskiej....

21.05.2010

Faktura wysłana mailem też ważna

Faktura wysłana pocztą elektroniczną albo faksem, jest tak samo ważna jak ta, która wysłana zostanie poprzez tradycyjną pocztę - orzekł 20 maja br. Naczelny Sąd Administracyjny....

21.05.2010

Będą nowe rozwiązania prawa zobowiązań

Komisja Europejska powołała nową grupę ekspertów, której zadaniem jest znalezienie sposobów poprawienia prawa zobowiązań w Unii Europejskiej. Grupa 18 specjalistów z dziedziny prawa zobowiązań,...

21.05.2010

Więźniowie walczą ze skutkami powodzi

Prawie trzy tysiące osadzonych jest aktualnie zaangażowanych w prace związane z przeciwdziałaniem powodzi oraz usuwaniem jej skutków. To efekt działań podjętych przez ministra sprawiedliwości oraz...

21.05.2010

Coraz więcej skarg na decyzje organów gmin

O 12 procent wzosła w ubiegłym roku liczba skarg na decyzje administracyjne, rozpatrywanych przez samorządowe kolegia odwoławcze. Z informacji Krajowej Reprezentacji SKO wynika też, że w ponad 60...

21.05.2010

Usługi prawnicze w dobie konkurencji

Rynek

Prawnicy oferują swoim klientom usługę, nie materialny produkt, który możemy obejrzeć, sprawdzić przed decyzją o zakupie. Klienci kupują wyobrażenie o tym, co możemy im zaoferować. Marketing usług...

20.05.2010

Podczas powodzi prawa pracownicze są ograniczone

Zgodnie z kodeksem pracy nadgodziny są dopuszczalne, gdy zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, np. w przypadku powodzi. I nie ma tutaj znaczenia przepis, dotyczący 11 godzinnego...

20.05.2010

Sprawna firma reaguje na potrzeby rynku

Prawnicy

Sprawna firma to przedsiębiorstwo, które trafnie odczytuje potrzeby rynku i dzięki temu w odpowiednim czasie reaguje na zachodzące zmiany mówi Benedykt Fiutowski, prezes Consortio Lex, radca prawny w...

20.05.2010