Doradcy wystawiają słone rachunki

Rynek

Agencja Reuters podliczyła, że przez ostatnie dwa lata prawnicy, doradcy i bankierzy zajmujący się wszelkimi sprawami związanymi z pamiętnym upadkiem banku Lehman Brothers i jego konsekwencjami dla...

19.10.2010

60 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W poniedziałek 19 pażdziernika 2010 r. Rada Europy zorganizowała uroczystości z okazji 60-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, otwartej do podpisu przez państwa członkowskie 4 listopada 1950...

19.10.2010

ZPP apeluje o konsultacje w sprawie sędziów TK

Prawnicy

Prawnicy zebrani na XVIII Krajowym Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich zaapelowali o niezwłoczne dokonanie takich zmian w prawie, aby zagwarantować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego...

19.10.2010

RPO jest niezależny od Marszałka Sejmu

Upoważnienie Marszałka Sejmu do nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, jest niezgodne z konstytucją.- stwierdził dzisiaj Trybunał Konstytucyjny.

19.10.2010

"Kancelaria" dostępna jako e-gazeta

Wolters Kluwer Polska wprowadza na rynek swoją pierwszą e-gazetę. Miesięcznik radców prawnych "Kancelaria" jest już dostępny w nowej e-formule. Czytelnicy rejestrując się do e-kancelarii mogą nadal...

19.10.2010

Dewey & LeBoeuf wzmacnia zespół nieruchomości

Do warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Dewey & LeBoeuf dołączył zespół czterech ekspertów z dziedziny prawa nieruchomości pod kierownictwem partnera Marka Grodka, który uprzednio...

19.10.2010

Zatrzymują prawo jazdy bez odwołania

Gdy decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy podejmuje starosta, można odwołać się do sądu. Gdy taką samą decyzję podejmuje prokurator lub sąd, nie można odwołać się. Rzecznik praw obywatelkskich uważa taką...

19.10.2010

Zatrzymanie wadium należy uzasadnić

Decyzja o zatrzymaniu wadium winna być podjęta przez zamawiającego po wnikliwej analizie czy zaistniała obiektywnie uzasadniona podstawa do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo...

19.10.2010

KRS z gazet wie o ważnych projektach

"Krajowa Rada Sądownictwa pragnie wyrazić swoją dezaprobatę dla faktu, że o planowanych zmianach ważnych przepisów dowiaduje się za pośrednictwem mediów oraz z korespondencji wpływającej do Rady, a...

19.10.2010

Rząd we wtorek m.in. o hazardzie i akcyzie

We wtorek Rada Ministrów wysłucha informacji o realizacji ustawy o grach hazardowych w I półroczu 2010 r. Rząd ma podjąć też decyzję o podniesieniu akcyzy na wyroby tytoniowe o 4 proc. w 2011 roku.

18.10.2010

Ryszard Kalisz kandydatem do TK?

Grzegorz Napieralski uważa, że w Trybunale Konstytucyjnym powinni zasiać specjaliści i fachowcy, a nie czynni politycy. Tak szef SLD odniósł się do doniesień, że poseł Ryszard Kalisz, z zawodu...

18.10.2010

Ryszard Kalisz kandydatem do TK?

Prawnicy

Grzegorz Napieralski uważa, że w Trybunale Konstytucyjnym powinni zasiać specjaliści i fachowcy, a nie czynni politycy. Tak szef SLD odniósł się do doniesień, że poseł Ryszard Kalisz, z zawodu...

18.10.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski