Więźniowie pomogą w odśnieżaniu

Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że w związku z obfitymi opadami śniegu w całym kraju, minister Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o zaangażowaniu więźniów w akcję...

30.11.2010

SN uniewinnił lekarza - ofiarę policyjnej prowokacji

Sąd Najwyższy 30 listopada br. oddalił kasację prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie Tomasza Hirnle, kardiochirurga z Białegostoku oskarżonego o korupcję. SN stwierdził, że policyjna...

30.11.2010

Strasburg: asesor nie jest niezawisłym sędzią

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że orzekanie w procesie przez asesora, a nie sędziego nie daje gwarancji niezawisłości władzy sądowniczej i stanowi naruszenie Europejskiej...

30.11.2010

Referencje i wykaz robót to dwie różne sprawy

Przepisy z zakresu zamówień publicznych przypisują odmienne znaczenie oświadczeniu wiedzy wykonawcy w postaci wykazu wykonanych uprzednio robót budowlanych oraz dokumentom podmiotów trzecich,...

30.11.2010

Sąd ustali, czy podsłuchiwany jest pokrzywdzonym

Sąd rozpozna w czwartek zażalenie dziennikarza "Gazety Wyborczej" Wojciecha Czuchnowskiego na odmowę przyznania mu statusu pokrzywdzonego w śledztwie dotyczącym przekroczenia przez CBŚ uprawnień,...

30.11.2010

Rząd chce demontować Kartę Nauczyciela

Rząd chce zrzucić z siebie odpowiedzialność za nauczycielskie pensje. Odpowiadać będą za nie samorządy. To one mają decydować o wysokości zarobków oraz pensum, czyli obowiązkowej liczbie godzin,...

30.11.2010

Ograniczenia w ograniczaniu telekomunikacji

Gmina, przy wykonywaniu władztwa planistycznego i nakładaniu ograniczeń na inwestycje telekomunikacyjne, musi uwzględniać konstytucyjne zasady racjonalności i proporcjonalności. Nie wolno jej też...

30.11.2010

UOKiK sprawdza oferty operatorów komórkowych

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło kilkaset skarg konsumentów na działania nieuczciwych operatorów telefonii komórkowej. W wyniku tych działań UOKiK wszczął sześć postępowań w...

30.11.2010

Powstanie infolinia dla ofiar przemocy

Od nowego roku zacznie działać specjalny numer telefonu, który ma słuzyć osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w...

30.11.2010

Zmiana stawek VAT może na trochę zamknąć sklepy

Z przepisów podatkowych nie wynika, kto - podatnik czy serwisant - jest uprawniony do zmiany stawek VAT w kasie fiskalnej. Powstaje w związku z tym pytanie, czy sam podatnik może dokonać zmiany...

30.11.2010

Zamawiający może wstawić łącznik w ofercie

Wprowadzenie przez ustawodawcę przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych zostało spowodowane tym, by dać zamawiającym możliwość poprawiania w ofertach niezgodności ze...

30.11.2010

Zakłady karne będą lepiej leczyć skazanych

Lepsza diagnostyka i terapia oraz szybsze procesy karne - takie zmiany zapowiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, otwierając powiększony Oddział Psychiatrii Sądowej w Areszcie...

30.11.2010

Zarządzenie prezesa powoduje zatory w sądzie

Prawnicy

W jednym z mazowieckich sądów prezes wprowadził zarządzenie, zgodnie z którym rozprawy nie mogą trwać dłużej niż godzinę. Wokandę podzielono na równe 60 minut dla każdej sprawy. Co więcej sędziowie...

29.11.2010

Nowe przepisy w odpowiedzi na wybuchowe paczki

W odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycznego w lotniczym transporcie towarów i poczty, unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas zapowiedział w poniedziałek propozycje legislacyjne w celu...

29.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski