Sądy ciągle nierówno wydają wyroki

Skrócił się czas trwania procesów karnych. W sądach rejonowych na orzeczenie czeka się średnio trzy miesiące. W tyle pozostają jednak sądy z Mazowsza.

20.08.2010

W listopadzie kolejny protest sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zapowiada w dniach 17 i 18 listopada 2010 r. dwa Dni Bez Wokandy. To reakcja na wycofanie się ministra sprawiedliwości z obietnicy podjęcia w I połowie 2010...

20.08.2010

Canal+ Cyfrowy naruszył prawa swoich klientów

Sposób przekazania informacji o zmianie umowy, w tym o podwyżce abonamentu, nie gwarantował, że dotrze ona do klientów uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za stosowanie...

19.08.2010

M.A. Nowicki komentuje wyroki ze Strasburga

Omówienie 78 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w ubiegłym roku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zawiera nowa książka Marka Antoniego Nowickiego.

19.08.2010

Przedwczesne umorzenie sprawy wyzyskiwanych Uzbeków

Prokuratura prawdopodobnie jeszcze raz zbada, czy polski przedsiębiorca nie naruszył prawa wobec zatrudnionych pracowników z Uzbekistanu. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, podjęta w ubiegłym...

19.08.2010

Zaskakujące postanowienie sądu

Niezadowolony klient dewelopera wstrzymał sprzedaż mieszkań na warszawskim osiedlu Berberysowe Ogrody - inwestycji Budimex Nieruchomości wartej 72 mln zł. W wyniku pozwu złożonego przez klienta...

19.08.2010

Od pomocy prawnej z urzędu podatek jak od firmy

Rynek

Radca prawny, wspólnik spółki osobowej, świadczący pomoc prawną z urzędu, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. Minister finansów przegrał 12...

18.08.2010

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały notariatu

Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem. Podobnie bezprawna jest kara skreślenia z listy za ocenę niedostateczną z egzaminu lub...

18.08.2010

Od pomocy prawnej z urzędu podatek jak od firmy

Rynek

Radca prawny, wspólnik spółki osobowej, świadczący pomoc prawną z urzędu, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. Minister finansów przegrał 12...

18.08.2010

Problemy techniczne to wina zamawiającego?

Jeśli w czasie aukcji elektronicznej dojdzie do problemów z łącznością, to na wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jest to wina zamawiającego. Jeśli wykonawca tego nie uprawdopodobni, nie może...

18.08.2010

Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Prawnicy

Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę dojścia do porozumienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu, najlepiej przygotowana przez Ministerstwo...

18.08.2010

Nowy komentarz do konwencji praw człowieka

Ukazało się piąte, zmienione i uaktualnione wydanie komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, adresowanego do prawników, studentów prawa, a także wszystkich, którzy interesują się tematyką...

18.08.2010

MS: egzamin radcowski rzetelny i sprawiedliwy

Egzamin radcowski przeprowadzono w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywnie weryfikujący umiejętności zdających, konieczne do udzielania fachowej pomocy prawnej - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości....

18.08.2010