Compliance zapewnia spokój menadżerom

Rynek

W wielu firmach powstają działy compliance, czyli komórki dbające o zgodność działania organizacji z prawem. Dobrze działający dział compliance umożliwia spokojny sen menadżerom - pisze Danuta...

03.09.2010

Sędzia dorabia, gdzie się da

Sędziowie szkolą m.in. nauczycieli, pracowników skarbowych, lekarzy. W polskich sądach pracuje prawie 10 tys. sędziów, w ostatnich trzech latach co czwarty zawiadomił przełożonego o zamiarze podjęcia...

03.09.2010

Akt oskarżenia ws. przecieków z teleturnieju

Przed krakowskim sądem stanie Michał F., oskarżony o oszustwo przy teleturnieju. Krakowska prokuratura oskarżyła 39-letniego mieszkańca Krakowa o to, że ujawnił przed teleturniejem pytania i...

03.09.2010

Koniec z ryczącymi reklamami

Z największych serwisów i portali zniknęły też irytujące okienka z niewidocznymi albo uciekającymi krzyżykami do ich zamknięcia. Od początku września obowiązują standardy reklamy online stworzone...

03.09.2010

ETS: Niemiecka Poczta wygrała z Komisją

Niemiecka Poczta nie musi zwracać rządowi pieniędzy stwierdził 2 września Trybunał w Luksemburgu. Komisja nie udowodniała bowiem że usługi doręczania paczek prowadzone przez Deutsche Post po bardzo...

03.09.2010

UKE ustala zasady dostępu do gminnego internetu

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zajął stanowisko w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena...

03.09.2010

Wybory samorządowe nie są zagrożone

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki uspakaja. Wezwanie Stowarzyszenia Sędziów Iustitia do bojkotu wyborów samorządowych nie wpłynie na ich przebieg. Wybory to sprawa prezesów...

03.09.2010

Postępowanie musi być przejrzyste i jednoznaczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem...

03.09.2010

Kiedy sąd jest związany opinią biegłego?

Sąd musi zwrócić się do biegłego, jeśli dojdzie do przekonania, że okoliczność mająca istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy może zostać wyjaśniona tylko w wyniku wykorzystania...

02.09.2010

Warszawa skarży "janosikowe" do Trybunału

Do Trybunału Konstytucyjnegio złożony został Wniosek Rady Warszawy o stwierdzenie niezgodności tzw. janosikowego z konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. O wystąpieniu z takim...

02.09.2010