Fiskus pomija niewygodne dla siebie wyroki sądów

Urzędnicy w rozstrzygnięciach powołują się na korzystne dla siebie wyroki. Orzeczenia sądów potwierdzające tezy podatników są nagminnie pomijane. Zdaniem ekspertów to naruszanie prawa i interwencja...

13.10.2010

RPO oskarża, prokurator broni podejrzanych

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek 12 października kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na niekorzyść czterech podejrzanych. NIK, a następnie Rzecznik zarzucili kierownictwu zakładu Zelmer z Rzeszowa...

13.10.2010

Monitoring nad reformami w wymiarze sprawiedliwości

Artur Pietryka, aplikant adwokacki, wcześniej związany z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka objął funkcję koordynatora programu "Monitoring procesu legislacyjnego w...

13.10.2010

ETS: pozbawienie odprawy to dyskryminacja

Pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on pobierać świadczenie emerytalne stanowi dyskryminację ze względu na wiek - tak orzekł Europejski Trybunał...

13.10.2010

Projekt nowego wzoru NIP-2

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne już...

13.10.2010

Co to jest legal English

Rynek

Obok wymagań związanych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi większość pracodawców w Polsce standardowo wymaga od polskich prawników umiejętności posługiwania się prawniczym angielskim (Legal...

12.10.2010

Nie ma przywrócenia terminu bez wniosku strony

Warunkiem koniecznym rozpoznania przez organ administracji zagadnienia przywrócenia terminu jest złożenie przez zainteresowanego stosownego wniosku w tym zakresie. Sam fakt, że strona dokonała...

12.10.2010

ETS: zwolnienie emeryta to nie zawsze dyskryminacja

Automatyczne rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego niekoniecznie stanowi dyskryminację - tak wynika z ogłoszonego dziś wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości....

12.10.2010

Dyskryminacja prawników ze spółek z o.o.

Prawnicy, którzy odbyli praktykę prawniczą pod nadzorem radcy prawnego w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, nie mogą przystąpić do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. Rzecznik praw...

12.10.2010

Mało pieniędzy na strasburskie odszkodowania

W 2010 roku Polska zapłaci 6 mln zł za rozpatrzone przez Trybunał w Strasburgu sprawy. W budżecie przewidziano na to nieco ponad 2 mln zł. Liczba spraw i sumy odszkodowań są coraz wyższe....

12.10.2010

Adwokatura ma nowoczesny rejestr adwokatów

Prawnicy

Samorząd adwokacki uruchomił nowy Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów. W łatwy i szybki sposób można w nim znaleźć informacje i kontakty do adwokatów pracujących w danej miejscowości, ale także...

12.10.2010

Kontrowersyjny wyrok sądu w sprawie budowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że białostocka firma TCL Polska jest stroną w postępowaniu wydawania decyzji środowiskowej dla fabryki Ikea w gminie Orla. Problem w tym, że...

12.10.2010

Co to jest legal English

Rynek

Obok wymagań związanych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi większość pracodawców w Polsce standardowo wymaga od polskich prawników umiejętności posługiwania się prawniczym angielskim (Legal...

12.10.2010

Rząd przekształca przywięzienne zakłady

Rada Ministrów wyraziła we wtorek zgodę na przekształcenie 22 gospodarstw pomocniczych Służby Więziennej w sześć instytucji gospodarki budżetowej....

12.10.2010