Odmowa stypendium podlega zaskarżeniu

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie stypendium fundowanego przez gminę ma charakter decyzji administracyjnej i można je zaskarżyć. Wojewoda lubelski zaskarżył do sądu uchwałę Rady Miasta Lublina w...

17.11.2010

Ryszard Krauze w katowickiej prokuraturze

Biznesmen Ryszard Krauze przyjechał w środę do katowickiej prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzut działania na szkodę kontrolowanej przez siebie spółki Prokom Investments. Przed przesłuchaniem Krauze...

17.11.2010

Sędziowie jutro rozpoczynają protest

W wielu sądach w kraju nie będzie jutro rozpraw. To efekt ogłoszonej na 18 i 19 listopada przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia akcji protestacyjnej pod hasłem: dni bez wokand. Wczoraj...

17.11.2010

Pozew za wpis na czarną listę wykonawców

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wpisał już na listę nierzetelnych wykonawców dziesięć firm. Na listę można trafić już za szkodę, której wartość wyniosła zaledwie złotówkę, a firmy nie mają drogi...

17.11.2010

MF: jest impreza integracyjna, jest podatek

Resort finansów stanowczo potwierdza, że u pracowników, dla których pracodawca organizuje imprezę integracyjną, powstaje przychód ze stosunku pracy....

17.11.2010

UZP wyjaśnia, jak zamawiać usługi szkoleniowe

Przy udzielaniu zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi edukacyjne lub szkoleniowe częstym problemem zamawiających jest prawidłowe ustalenie zakresu (przedmiotu) udzielanych zamówień, w...

17.11.2010

Resort sprawiedliwości promuje mediacje

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało w ogromnym nakładzie 500 tys. egzemplarzy informator pt.Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem...

17.11.2010

Kandydaci do TK otwarci na zmiany

Polski Trybunał Konstytucyjny nie powinien oceniać prawa unijnego, ponieważ od tego jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Taki pogląd przeważał wśród czwórki kandydatów na sędziów TK, którzy...

17.11.2010

ONZ ponownie przeciw karze śmierci

Komitet ds. Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjął uchwałę w sprawie moratorium dotyczącego stosowania kary śmierci, trzecią od 2007 roku....

17.11.2010

Służba Więzienna potrzebuje więcej psychologów

W Służbie Więziennej powinni zostać zatrudnieni dodatkowi psycholodzy dla osadzonych i aresztowanych, minimalnym standardem jest jeden psycholog na 200 osób pozbawianych wolności - ocenia rzeczniczka...

17.11.2010