Marcin Radwan- Röhrenschef rozwija swą kancelarię

Od 1 stycznia 2011 do kancelaria Röhrenschef (na zdjęciu) stała się spółką komandytową z adw. Bartoszem Piechotą i r.pr. Katarzyną Petruczenko jako młodszymi wspólnikami. Zespól kancelarii składa się...

31.01.2011

Nie wszyscy asesorzy dostali podwyżki

W części jednostek prokuratury przeprowadzono z nowym rokiem waloryzację pensji asesorów, w innych nie. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP prosi o interwencję w...

31.01.2011

Sąd sprawdzi podstawę aresztowania

Sąd Najwyższy oceni, czy orzekając w postępowaniu przygotowawczym o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztu, sąd musi ocenić trafność przyjętej kwalifikacji prawnej czynu.

31.01.2011

Mongolska rodzina zostaje w ośrodku dla cudzoziemców

Rodzina Batdavaa pozostanie w ośrodku dla cudzoziemców - zadecydował sąd w Przemyślu (Podkarpackie). Przychylił się tym samym do wniosku komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, który...

31.01.2011

Rzecznik chce chronić dłużników

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wystąpił do Ministra Finansów o informację, czy planowane zmiany ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmą również...

31.01.2011

Prokuratoria nie przyznała się do winy

Prawnicy

Za szkodę wyrządzoną na skutek katastrofy pojazdu mechanicznego odpowiada na zasadzie ryzyka jego samoistny posiadacz. Na zasadzie ryzyka, czyli bez konieczności przypisania mu winy. W tym sensie...

30.01.2011

Jutro rozprawa apelacyjna w sprawie W. Szczeklika

W poniedziałek 31 stycznia Sąd Apelacyjny w Lublinie rozpozna apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie z wniosku Władysława Szczeklika o przyznanie zadośćuczynienia i odszkodowania za...

30.01.2011

Jutro TK zbada wniosek SLD ws. Komisji Majątkowej

W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny zbada wniosek SLD, złożony w 2009 r., w sprawie konstytucyjności Komisji Majątkowej. Sojusz zapowiada wniosek o wyłączenie dwojga sędziów ze składu do zbadania...

30.01.2011

Jutro dzień otwarty GIODO

W poniedziałek będzie można poszerzyć swoją wiedzę nt. ochrony prywatności. Dzień otwarty organizuje bowiem biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie....

30.01.2011

Maciej Pacuła został sędzią SN

Sędzia Maciej Pacuła został powołany przez prezydenta do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych....

30.01.2011

Nie każdy program lojalnościowy do opodatkowania

Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników spółki, wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi w żaden sposób ze spółką jest neutralne podatkowo dla...

30.01.2011

Prokuratoria nie przyznała się do winy

Za szkodę wyrządzoną na skutek katastrofy pojazdu mechanicznego odpowiada na zasadzie ryzyka jego samoistny posiadacz. Na zasadzie ryzyka, czyli bez konieczności przypisania mu winy. W tym sensie...

30.01.2011

GIODO: polska ustawa o przechowywaniu danych - do zmiany

Polska źle wdrożyła dyrektywę UE o przechowywaniu danych telekomunikacyjnych: wykorzystywane są nie tylko przy śledztwach w sprawie groźnych przestępstw, ale i w postępowaniach cywilnych, jak rozwody...

29.01.2011

Z demokracją i prawem w Polsce nie najlepiej

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Zurychu i Ośrodek Badawczy Nauk Społecznych w Berlinie wykazało, że Polska wśród 30 demokracji świata plasuje się w końcówce, co prawda tuż za Francją, lecz...

29.01.2011