Byłe władze ZASP winne, sprawa umorzona

Warszawski sąd uznał w poniedziałek b. władze ZASP za winne narażenia Związku w 2002 r. na ponad 9,2 mln zł strat; jednak ze względu m.in. na nieumyślność czynu warunkowo umorzył na okres jednego...

17.01.2011

Sąd: do apelacji można sprzedawać napoje "Tiger"

Grupa Masepx może sprzedawać napoje energetyczne pod nazwą "Tiger". Gdański sąd przychylił się do wniosku spółki o wstrzymanie wykonania decyzji zabraniającej jej produkcji, sprzedaży i promocji...

17.01.2011

Wolne stanowiska sędziowskie w NSA

Przewidziane do objęcia są dwa stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym: jedno w Izbie Finansowej i jedno w Izbie Gospodarczej....

17.01.2011

Kandydaci na adwokatów ćwiczą zdolności oratorskie

Prawnicy

Warszawski aplikant Bolesław Matuszewski zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Finale Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke. Jury konkursu nagrodziło także apl. adw....

17.01.2011

Baker wstrzymał prywatyzację zakładów azotowych

Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło proces sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych Police oraz Zakładów Azotowych Puławy bez rozstrzygnięcia. Resort podał, że prywatyzacja spółek sektora będzie...

17.01.2011

Odmowa nie może być zaskarżona

Nie mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego czynności prowadzące do rozstrzygnięcia, które nie podlega kontroli tego sądu orzekł NSA. Takim rozstrzygnięciem jest m.in. wynik kontroli. Marszałek...

17.01.2011

Mamy coraz więcej prawa

Zalewa nas masa niejasnych i skomplikowanych przepisów. Opublikowane w 2010 roku Dzienniki Ustaw zawierają 18 tys. stron aktów prawnych: ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych....

17.01.2011

Zamówienia publiczne: więcej odwołań w 2010 r.

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił zestawienie danych statystycznych dotyczących rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia...

17.01.2011

WSA: stawka adwokacka już z 23 proc.VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 14 stycznia 2011 r. zasądził na rzecz adwokata kwotę 240 zł powiększoną o podatek VAT według stawki 23 proc., tj. o kwotę 55,20 zł. Ustalając opłatę za...

17.01.2011

Wyrzucili go z aplikacji, bo wziął wyrok z internetu

Prawnicy

Aplikant radcowski z Lublina Sebastian N., który będąc na praktyce w sądzie zamiast samodzielnie przygotować projekt wyroku, kupił go w internecie, ma zostać wyrzucony z aplikacji. To najwyższa kara...

16.01.2011

Więzienna "sztuka" na wystawie w Olsztynie

Wytwory osadzonych w zakładach karnych, nie tylko obrazy, rzeźby czy wiersze, ale również negatywne przykłady rękodzieła, jak przedmioty do samookaleczania, prezentowane są od czwartku na Wydziale...

16.01.2011

Strasburg: Polska łamie prawo do sądu

W mijającym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał trzy wyroki w sprawach przeciwko Polsce. We wszystkich trzech sprawach Trybunał stwierdził naruszenie przez nasz kraj prawa...

16.01.2011