SN o zbyciu przedmiotu najmu

Zbycie przedmiotu najmu po upływie terminu wypowiedzenia prowadzi do przejścia uprawnienia do żądania zwrotu rzeczy (art. 675 § 1 k.c.) na jej nowego właściciela. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy...

16.03.2011

Drakońskie kary za rabaty w aptece

Darmowe mierzenie ciśnienia w aptece może być uznane za nieuprawnioną darowiznę. Sankcje karne przewidują od 3 do 8 lat pozbawienia wolności, nawet dla klienta - zakłada projekt ustawy refundacyjnej...

16.03.2011

KSSP przeszkoli aplikantów radcowskich

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarli w środę porozumienie w sprawie szkolenia aplikantów....

16.03.2011

Cofanie licznika w aucie będzie przestępstwem

Fałszowanie przebiegu auta w celu ich droższej odsprzedaży jest dzisiaj rzadko ścigane przez policję. Zmieni się to, gdy proceder cofania licznika zostanie uznany za nowy rodzaj przestępstwa....

16.03.2011

ETS: catering bez obsługi z obniżoną stawką VAT

Dostarczanie gotowych posiłków do natychmiastowego spożycia w punktach restauracyjnych znajdujących się we foyer kina stanowi dostawę dóbr. W tym wypadku posiłki przygotowane w celu ich...

16.03.2011

SN: adwokat (radca) może być pełnomocnikiem matki

Przepisy dotyczące pełnomocników będących adwokatami lub radcami prawnymi nie odnoszą się do osób będących pełnomocnikami z racji pozostawania ze stroną w stosunku rodzinnym. Takie stanowisko zajął...

16.03.2011

MSWiA: nie będzie odbierania praw nabytych

Zmiany mają dotyczyć tylko osób, które przystąpią do służby po wejściu w życie ustawy emerytalnej, nie będzie odbierania praw nabytych - tak przekonywał we wtorek policjantów podeskretarz stanu w...

16.03.2011

Rada Prokuratury blokuje nominacje Seremeta

Po rozstrzygnięciu przez Krajową Radę Prokuratury pierwszego konkursu na stanowiska w Prokuraturze Generalnej, Rada wystąpiła do prokuratora generalnego o powołanie 17 pozytywnie zaopiniowanych...

16.03.2011

KSSP przeszkoli aplikantów radcowskich

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarli w środę porozumienie w sprawie szkolenia aplikantów....

16.03.2011

Akt urodzenia także martwego dziecka

Umożliwienie wydawania aktu urodzenia martwego dziecka, którego płeć jest niemożliwa do określenia a w konsekwencji wydawania karty zgonu i stworzenia możliwości dokonania przez osoby uprawnione...

16.03.2011

ETS o jurysdykcji sprawie umów o pracę

W razie gdy pracownik prowadzi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim, do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy o pracę ma zastosowanie prawo państwa, w którym pracownik wywiązuje...

16.03.2011

W PO będzie dyscyplina przy głosowaniach ws. OFE

Minister finansów Jacek Rostowski, który spotkał się we wtorek wieczorem w Sejmie z klubem PO, powiedział, że posłów będzie obowiązywać dyscyplina w czasie głosowań nad zmianami w OFE, jak przy...

16.03.2011

MS: ponad tysiąc skazanych w dozorze elektronicznym

1098 skazanych zostało do tej pory objętych systemem dozoru elektronicznego. 319 osób zakończyło już odbywanie kary. Aktualnie dozór jest stosowany wobec 779 osób - poinformowało ministerstwo...

16.03.2011

Komercjalizacja instytucji filmowych dłużej

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu poparła w środę rządowy projekt nowelizacji ustawy o państwowych instytucjach filmowych, wydłużający do końca 2012 r. czas przewidziany na ich...

16.03.2011