Z tego zadłużenie długoterminowe wzrosło do 222.692 mln euro z 221.959 mln euro, a zadłużenie krótkoterminowe spadło do 52.816 mln euro z 54.800 mln euro.
Zadłużenie przedsiębiorstw spadło do 109.567 mln euro z 110.786 mln euro.
Zadłużenie sektora bankowego wzrosło do 48.877 mln euro z 48.857 mln euro.
Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego wzrosło do 112.422 mln euro z 111.595 mln euro.(PAP)