Najbardziej zapobiegliwi wydają sie młodzi respondenci. Badanie wykazało, że produktów emerytalnych najaktywniej szukają osoby w wieku 25-29 lat. 28,6 proc. osób z tej grupy planuje w najbliższym czasie założenie produktu oszczędnościowego.
Według sondażu więcej kobiet (ponad 83 proc.) niż mężczyzn (57,4 proc.) opłaca jedynie obowiązkowe składki. 33 proc. kobiet i 14 proc. mężczyzn deklaruje, że wcale nie oszczędza i nie planuje oszczędzać.
Jeśli badani rozważają dodatkowe zabezpieczenie finansowe na czas emerytury, to najczęściej (38 proc. ankietowanych) będą to produkty nieograniczające dostępu do gotówki - np. konto oszczędnościowe. 26 proc. wybrałoby produkt inwestycyjny ze stałą składką, zmuszającą do systematycznego oszczędzania - podaje wyniki sondażu Deutsche Bank PBC.
Sondaż telefoniczny na zlecenie Deutsche Bank PBC przeprowadził Instytut Homo Homini w lutym 2011 r. na losowej, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie respondentów.(PAP)