Za udzieleniem absolutorium głosowało 32 radnych, przeciw było 25 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dane dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok przedstawili Gronkiewicz-Waltz i skarbnik miasta Mirosław Czekaj.

Dochody miasta w 2015 r. wyniosły 14 mld 313 mln zł, w tej kwocie dochody bieżące to 13 mld 65 mln zł, a majątkowe - 1 mld 248 mln zł.

Tradycyjnie najwięcej pieniędzy do kasy miasta wpłynęło z podatków (PIT, CIT, od nieruchomości) - ponad 6,4 mld zł. Miasto zanotowało 312 mln zł ponadplanowych dochodów. Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano na poziomie 102,2 proc.

Wydatki stanowiły 12 mld 894 mln zł, tj. 94,4 proc. planu. Zdecydowaną większość przeznaczono na wydatki bieżące - 11 mld 550 mln zł, na wydatki majątkowe miasto przekazało 1 mld 344 mln zł.

Najwięcej z wydatków bieżących miasto przeznaczyło na edukację - 2 mld 997 mln zł, a łącznie z inwestycjami - 3 mld 119 mln oraz na transport publiczny - 2 mld 533 mln zł, a wraz z inwestycjami - 3 mld 628 mln zł.

Bilans dochodów i wydatków oznacza nadwyżkę w wysokości 1 mld 419 mln zł. Zadłużenie miasta na koniec ub, roku wyniosło 5 mld 588 mln zł, co oznacza, że poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniósł prawie 41 proc. przy wewnętrznym limicie ustalonym na 55 proc.

W 2015 r. Warszawa przekazała 728,6 mln zł tytułem tzw. janosikowego, to prawie tyle samo, ile stolica uzyskała z UE - 738 mln zł.

W ubiegłym roku Warszawa wydała na inwestycje 1 mld 344 mln zł, tj. 84,8 proc. planu. Jednak w ciągu roku dokonywano kilku zmian w budżecie pod kątem tych wydatków i zmieniano ten plan.

Na początku 2015 r., na podstawie uchwały budżetowej planowano, że na inwestycje przeznaczone zostaną 2 mld 588 mln zł, po zmianach, na koniec 2015 r. planowano, że na ten cel zostanie przeznaczone 1 mld 584 mln zł, czyli o 1 mld 4 mln zł mniej. Finalnie miasto wydało właśnie 1 mld 344 mln zł, czyli o 240 mln zł mniej niż planowano po ostatniej zmianie w budżecie.

Wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak wyjaśnił w rozmowie z PAP, że mniejsza kwota wydatków z tytułu inwestycji wynika z refinansowania środków unijnych i refinansowania podatku VAT od inwestycji. Drugim powodem, jak powiedział, było przesunięcie niektórych inwestycji na kolejne lata, m.in. budowy Trasy Świętokrzyskiej.

Kolejny powód zmniejszenia pieniędzy na inwestycje w ubiegłym roku, jaki podał Jóźwiak, to zamrożenie wypłat odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod inwestycje. Zostały one wstrzymane, ponieważ, jak powiedział wiceprezydent, właściciele kwestionowali wysokość odszkodowań, co też przyczyniło się do opóźnienia niektórych inwestycji.

Jóźwiak zapewnił, że inwestycje zostały tylko przesunięte i będą zrealizowane w kolejnych latach.

Wyjaśnienia dot. kwoty środków na inwestycje nie przekonały radnego PiS Dariusza Figury, który ocenił, że w obszarze wydatków na ten cel budżet za 2015 r. "jest przegrany".

Jak mówił, jest to najgorszy budżet w tej materii od 2003 r., od czasu kiedy porównuje wydatki na inwestycje w stolicy. "Z planowanych wydatków inwestycyjnych została połowa" - podsumował radny PiS. Według niego, żadna z podawanych przyczyn ograniczenia wydatków na inwestycje nie była "specyficzna dla 2015 r." - występowały także w poprzednich latach. (PAP)

kos/ mok/