Właściwość rzeczowa organów podatkowych

Zgodnie przepisami Ordynacji podatkowej organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Ustawa posługuje się pojęciem właściwości wprowadzając jej dwie kategorie...

21.12.2009

Kontrola podatkowa

Komentarz stanowi omwienie instytucji kontroli podatkowej. Autor charakteryzuje w nim m.in.: podmioty i cel kontroli, zasady podjęcia kontroli, wystawiania upoważnienia do jej przeprowadzenia, termin...

10.12.2009

Sprzedażudziałów w spółce z o.o.

W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałw w spłce z o.o. są zrżnicowane zależnie od tego, czy udziały zostały nabyte za gotwkę, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci...

07.12.2009

Sprzedażudziałów w spółce z o.o.

W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałw w spłce z o.o. są zrżnicowane zależnie od tego, czy udziały zostały nabyte za gotwkę, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci...

07.12.2009

Celne organy podatkowe w postępowaniu podatkowym

Określone podmioty Służby celnej mają status organw podatkowych, a jednocześnie są rwnież organami celnymi. Należy bowiem zaznaczyć, że określone kompetencje podatkowe dla tych organw zostały...

03.12.2009

Sprzedaż premiowa

Oglnie rzecz biorąc, konstrukcja sprzedaży premiowej opiera się na założeniu, iż klient, kupując określony towar lub korzystając z pewnej usługi, uzyskuje dodatkowo nagrodę: książkę, wieczne piro,...

30.11.2009

Ceny transferowe - optymalizacja podatkowa

Każde państwo ma uzasadniony interes w tym, aby opodatkować tę część dochodw grupy przedsiębiorstw powiązanych, ktra została wypracowana na obszarze podlegającym jego jurysdykcji podatkowej....

23.11.2009

Odsetki w działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą podatnicy spotykają się z rżnego rodzaju odsetkami. Mogą one stanowić zarwno przychd, jak i koszty firmy. Może się zdarzyć i tak, że wydatek na odsetki zostanie...

19.11.2009

Specyfika podatkowego postępowania odwoławczego

Komentarz stanowi analizę instytucji odwołania w postępowaniu podatkowym. Autor omawia w nim rozpoznanie odwołania pod względem jego dopuszczalności i terminowości przez organ podatkowy, ktry wydał...

16.11.2009

Służba Celna - zmiany od dnia 31 października 2009 r.

Dnia 31 października 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o Służbie Celnej, ktra dość znacznie modernizuje formację Służby Celnej oraz jej uprawnienie kontrolne. Celem komentarza jest zasygnalizowanie...

12.11.2009

Koła łowieckie jako podatnicy VAT

Część działalności kł łowieckich stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu VAT, a w konsekwencji niektre czynności wykonywane przez koła łowieckie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarw i...

09.11.2009

Eksperci: szkoły językowe zostaną opodatkowane VAT

Jeśli nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Finansów, usługi szkół języków obcych, które dziś są zwolnione z VAT, zostaną opodatkowane podstawową...

05.11.2009