Budżet obywatelski (partycypacyjny) to forma zwiększenia udziału i wpływu mieszkańców na wydatki miasta - decydują oni, na co wydać kwoty wydzielone z lokalnych budżetów.

Projekty, które mają być w Warszawie zrealizowane w 2015 r., można było zgłaszać do 10 marca. Wpłynęło ich ponad 2,2 tys. - najwięcej na Mokotowie - 333, a najmniej w Wesołej - 42.

Zobacz: Warszawiacy złożyli 2236 projektów do budżetu obywatelskiego >>

Do etapu głosowania złożone z mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych i urzędników dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego zakwalifikowały 1390 projektów. Łącznie na realizację tych, które wybiorą mieszkańcy, miasto przeznaczy ponad 26,2 mln zł (ok. 0,18 proc. zaplanowanych na br. wszystkich wydatków miasta).

Wśród projektów są zarówno takie, które dotyczą miejskiej infrastruktury, np. budowy ścieżek rowerowych czy wymiany latarni, jak i tzw. miękkie, dotyczące organizacji pikników rodzinnych czy też organizowania zajęć języka angielskiego dla mieszkańców.

W Śródmieściu swój głos można oddać np. na budowę dwóch wind na moście Poniatowskiego (koszt to ponad 2 mln zł), wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Marszałkowską na wysokości Ogrodu Saskiego (1,5 mln zł), ustawienie kolejnych ławek wokół Muzeum Historii Żydów Polskich (30 tys. zł) i budowę ogrodzonego wybiegu dla psów przy ul. Dobrej (36 tys. zł). Na liście w tej dzielnicy są też zajęcia umuzykalniające dla dzieci (41,5 tys. zł) i ruchowe dla seniorów (20,1 tys. zł), czy nakręcenie filmu promującego dzielnicę (80 tys. zł).

W innych dzielnicach można głosować m.in. na budowę miejsc postojowych dla samochodów, ścieżek rowerowych, boisk, kortów tenisowych, siłowni plenerowych, placów zabaw i sygnalizacji świetlnej. Można też poprzeć renowację terenów zieleni i plaży nad Wisłą, ustawienie fotoradarów, rozbudowę systemu monitoringu miejskiego, stworzenie bezpłatnej sieci wi-fi dla mieszkańców, czy organizację wystaw plenerowych i teatrzyków kukiełkowych.

Jeden z projektów przewiduje stworzenie za 30 tys. zł systemu audio- i wideoprzewodników dla warszawskiego zoo, a kolejny - rewitalizację "wizytówki i symbolu Pragi", czyli widocznego od strony Al. Solidarności wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych. W różnych dzielnicach można też poprzeć budowę budek dla pożytecznych owadów zapylających.

Na Bemowie mieszkańcy będą mogli oddać głos na budowę mieszkalnych kontenerów na obrzeżach dzielnicy, w których "swoje mieszkania mogłyby wynająć osoby, które nie płacą czynszu za lokale, w których dziś mieszkają".

Do etapu głosowania został zakwalifikowany też audyt w śródmiejskim Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami. Według wnioskodawców ma to być "kontrola pod kątem wykorzystania potencjału lokalowego dzielnicy oraz uzyskania przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych". Jej przewidywany koszt to 80 tys. zł. Analogiczny projekt zgłoszono na Pradze-Północ.

W kilku dzielnicach można zagłosować na stworzenie internetowych transmisji z posiedzeń tamtejszych rad i udostępnianie nagrań wideo z ich obrad.

Głosowanie, w którym zostaną wybrane projekty do realizacji, odbędzie się w dniach 20-30 czerwca. Przed zagłosowaniem trzeba wybrać tylko jedną dzielnicę, w której chce się oddać głos. Na Białołęce, Ochocie i Woli trzeba będzie też wybrać dany obszar dzielnicy. Wybrana dzielnica nie musi być tą, w której się mieszka.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować maksymalnie na pięć projektów (na Białołęce, Ochocie i Woli na 10 - pięć ogólnodzielnicowych i pięć z wybranego obszaru).

Najłatwiej głos będzie można oddać przez internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Można to zrobić też w wersji papierowej - przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Głos można przesłać też listownie (z dopiskiem "Budżet partycypacyjny 2015") na adres swojego urzędu dzielnicy. Kartę do głosowania będzie można pobrać ze stron internetowych dzielnic lub w wydziałach obsługi mieszkańców tych urzędów od 20 czerwca.

Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz. Jeśli zrobi to np. przez internet i osobiście, wszystkie jego głosy zostaną uznane za nieważne.

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie, ale nie muszą być one w stolicy zameldowane. Głos mogą oddać także osoby niepełnoletnie, jednak by to zrobić muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przy głosowaniu papierowym trzeba dołączyć podpisaną zgodę, a przy głosowaniu przez internet rodzic musi wpisać swoje dane w polach, które pokażą się po wpisaniu numeru PESEL dziecka).

Głos mogą oddać także mieszkający w Warszawie cudzoziemcy. Wcześniej będą musieli jednak okazać pracownikowi wydziału obsługi mieszkańców wybranego urzędu dzielnicy ważny dokument podróży, wydany przez państwo, którego są obywatelami. (PAP)

mca/ pz/