Ministerstwo finansów przedstawiło w czwartek na posiedzeniu podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu "Informację w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa na 2011 r."

W dokumencie napisano, że w związku z planowanym rozkładem dochodów i wydatków budżetu państwa, przewiduje się znaczący wzrost deficytu budżetu w pierwszej połowie roku, "który ulegnie wyhamowaniu, a następnie stabilizacji w drugiej połowie roku"

"Wysoka dynamika przyrostu deficytu budżetu państwa w pierwszych miesiącach roku nie świadczy jednak o zagrożeniu przekroczenia zakładanego w ustawie budżetowej na dzień 31 grudnia 2011 r. poziomu deficytu oraz o braku możliwości realizacji planowanych w 2011 r. wydatków" - zapewnia MF w dokumencie.

Resort finansów poinformował, że za duży przyrost deficytu w pierwszej połowie roku odpowiada kilka czynników. Przede wszystkim w pierwszej połowie roku dochody państwa są niższe niż w drugiej, co wynika głównie ze specyfiki rozliczeń podatków dochodowych PIT i CIT.

Z kolei w pierwszym półroczu budżet państwa ponosi znaczące wydatki. Do końca czerwca zaplanowano przekazanie ZUS 65,9 proc. z 44,57 mld zł przewidzianej w tym roku dotacji. Do końca września zakład ma otrzymać 95,8 proc. tej kwoty. Ponadto w lutym są wypłacane tzw. trzynastki, budżet ponosi wyższe koszty obsługi zadłużenia zagranicznego, większe jest zapotrzebowanie na środki budżetowe związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.

MF wyjaśnia ponadto, że Komisja Europejska skorzystała w lutym 2011 r. z prawa do zobowiązania Polski do przyspieszonego wniesienie składki członkowskiej do budżetu UE.

Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową, deficyt na koniec 2011 r. ma nie przekroczyć 40,2 mld. MF przewiduje, że dochody wyniosą 273,14 mld zł, a wydatki 313,34 mld zł.

Harmonogram realizacji budżetu zakłada, że po marcu deficyt wyniesie 18,25 mld zł, co stanowi 45,4 proc. z zaplanowanego na ten rok deficytu. Drugi kwartał zakończy się deficytem w wysokości 32,1 mld zł (79,9 proc. zakładanego rocznego deficytu), a we wrześniu deficyt sięgnie 37,73 mld zł (93,9 proc.) (PAP)