Zgodnie z danymi MF do kasy państwa w styczniu wpłynęło 28 mld 123 mln zł, czyli 9,5 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 297 mld 197,8 mln zł. Dochody podatkowe wyniosły 25 mld 946,4 mln zł (9,6 proc. z zaplanowanej kwoty 269 mld 820 mln zł). Podatki pośrednie przyniosły 19 mld 279,1 mln zł (9,7 proc. z zaplanowanych 199 mld 450 mln zł), CIT - 2 mld 173,5 mln zł (8,9 proc. z planowanych 24 mld 530 mln zł), a PIT - 4 mld 487,1 mln zł (10,1 proc. z 44 mld 390 mln zł).

Do końca stycznia z budżetu wydano 28 mld 702,6 mln zł, co stanowi 8,4 proc. z zaplanowanej w tym roku kwoty 343 mld 277,8 mln zł.

Z danych MF wynika, że styczniowe wydatki były nieco niższe od planowanych, a dochody wyższe. Tym samym deficyt okazał się mniejszy, niż przewidywał resort finansów w projekcie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 r. Założono w nim, że deficyt po styczniu miał wynieść 1 mld 704 mln 465 mln zł, co stanowi 3,7 proc. z dopuszczonego w tym roku deficytu. Dochody budżetu w tym czasie miały wynieść 28 mld 895 mln 535 tys. zł, a wydatki 30 mld 600 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem luty miałby się zamknąć deficytem w wysokości 11 mld 310 mln 364 tys. zł, (24,5 proc. planu na cały rok), marzec w wysokości 18 mld 709 mln 477 zł (40,6 proc.), a kwiecień deficytem wynoszącym 20 mld 181 mln 210 tys. zł (43,8 proc.).

W maju deficyt miałby wzrosnąć do kwoty 23 mld 120 mln 27 tys. zł (50,2 proc. planu), w czerwcu do poziomu 27 mld 423 mln 647 tys. zł (59,5 proc.), a w lipcu do 29 mld 70 mln 289 tys. zł (63,1 proc.). MF założyło, że w sierpniu nastąpi niewielki spadek deficytu do poziomu 29 mld 35 mln 712 tys. zł (63 proc.), ale we wrześniu wzrośnie on do 35 mld 137 mln 544 tys. zł (76,3 proc.)

Październik ma się zamknąć deficytem w wysokości 39 mld 912 mln 699 tys. (86,6 proc.), a listopad w wysokości 41 mld 320 mln 524 tys. zł (89,7 proc.). Na koniec roku deficyt nie przekroczyłby zapisanego w ustawie budżetowej dopuszczonego poziomu 46 mld 80 mln zł.

Ponadto resort finansów poinformował w poniedziałek w komunikacie, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w styczniu spłacono kapitał o równowartości 62,6 mln euro (269 mln zł) oraz odsetki o równowartości 580,8 mln euro (2 mld 494,9 mln zł). Tym samym na koniec stycznia minister finansów miał do dyspozycji 4 mld 895,8 mln euro (20 mld 602,2 mln zł). Zgodnie z podanymi w poniedziałek skorygowanymi danymi za grudzień, na koniec ubiegłego roku do w dyspozycji ministra finansów było 7 mld 54,5 mln euro (30 mld 68,5 mln zł). (PAP)

mmu/ pz/