Budżet obywatelski jest realizowany w Krakowie po raz drugi. Na zadania ogólnomiejskie, czyli inwestycje ważne w skali całego miasta, przeznaczono 10 mln zł, a na realizowane w dzielnicach nieco ponad 4 mln zł.

W tym roku zmieniono regulamin budżetu – w konsekwencji mieszkańcy mieli mniej czasu na złożenie projektów. Samo głosowanie odbędzie się wcześniej, bo już w czerwcu, a nie jak przed rokiem na przełomie września i października. Nowością była możliwość odwołania od decyzji urzędników, którzy weryfikowali projekty. Z tej drogi skorzystali autorzy 41 odrzuconych projektów. Pozytywnie rozpatrzono osiem odwołań. Część mieszkańców krytykowała, że okres składania odwołań był za krótki i przypadł w czasie długiego weekendu, gdy wiele osób wyjechało.

"W zeszłym roku ponad 30 proc. zgłoszonych projektów było odrzuconych, w tym roku jest to ok. 25 proc. Powodem negatywnej weryfikacji w kilku przypadkach była chęć realizacji zadań na terenach i w nieruchomościach nie będących własnością miasta. Były też projekty niezgodne np. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z regulacjami dotyczącymi inżynierii ruchu" - powiedział PAP zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Krakowa Mateusz Płoskonka.

Dodał, że budżet obywatelski ma nie tylko uświadomić urzędnikom, co dla mieszkańców jest ważne, ale też ma pokazać mieszkańcom, jak funkcjonuje miasto i że zrealizowanie inwestycji nie zawsze jest łatwe.

Krakowianie zgłosili w tym roku 611 wniosków, a będą wybierać spośród 467 projektów.

Zobacz: Ponad 600 projektów w drugiej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa >>

Do głosowania uprawniony jest każdy, kto skończył 16 lat. Można wybrać trzy zadania ogólnomiejskie i trzy dzielnicowe, przyznając im od jednego do trzech punktów (w 2014 r. mieszkańcy wybierali po pięć zadań w każdej kategorii).

Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona na początku lipca.

"Mimo sceptycznej postawy w zeszłym roku, przy pracy nad tegorocznym budżetem obywatelskim pojawiło się wielu liderów lokalnych, którzy zaczynają czuć, o co chodzi w tym budżecie. Większe jest też zaangażowanie w przygotowanie projektów ludzi młodych i seniorów. Z kolei domy kultury i biblioteki chcą, by odbywały się u nich spotkania konsultacyjne i samo głosowanie” – mówił Płoskonka. Jego zdaniem w przyszłym roku trzeba będzie wydłużyć termin składania wniosków oraz okres konsultacji, by mieszkańcy mieli więcej czasu na dobre przygotowanie projektów. Więcej niż 3 dni powinno być także na odwołania.

Wśród zaakceptowanych zadań ogólnomiejskich znalazły się m.in.: utworzenie "Enklawy Wiślanej", czyli miejsca nad rzeką, gdzie mogłyby spędzać czas osoby w każdym wieku, rewitalizacja Parku Krakowskiego i Parku Lotników Polskich, rozbudowa sieci stacji rowerów miejskich, instalacja na najważniejszych węzłach komunikacji ładowarek do telefonów komórkowych, darmowe szczepienia przeciwko HPV, iluminacja mostu Piłsudskiego, darmowa lemoniada w wakacje.

Zobacz książkę "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Wśród projektów, które według mieszkańców powinny być realizowane w dzielnicach dominują propozycje remontów chodników, modernizacji boisk, zakupu książek dla bibliotek, sadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Koszt zadania o charakterze ogólnomiejskim nie powinien być niższy niż 25 tys. zł i wyższy niż 3 mln zł. Koszt zadania lokalnego nie może przekraczać 60-80 proc. kwoty, jaką na budżet obywatelski przeznacza dzielnica.

W ub. roku krakowianie zgłosili do budżetu obywatelskiego 656 projektów, a głosowaniu poddanych zostało 459 z nich. Zrealizowane zostały lub będą m.in. sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych w mieście, darmowy internet miejski i tablice informujące o zanieczyszczeniu powietrza. (PAP)

wos/ pz/